Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_MV_00320 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Overlastproblematiek Rozebroekenpark

vragenuurtje
di 30/05/2023 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 30/05/2023 - 18:16
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya; Bert Misplon; Stijn De Roo; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele
2023_MV_00320 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Overlastproblematiek Rozebroekenpark 2023_MV_00320 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Overlastproblematiek Rozebroekenpark

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Een park is ook een ontmoetingsplek, maar het is niet de bedoeling dat dit tot overlast leidt, laat staan dat dit onleefbare proporties aanneemt voor de buurt en de andere parkbezoekers. In het Rozebroekenpark neemt de overlast dermate proporties aan dat het onleefbaar wordt, buurtbewoners en parkbezoekers voelen er zich niet meer veilig : samenscholing van groepen (5-15p) jongeren met bromfietsen gaat er gepaard met lawaaihinder en zwerfvuil, vandalisme, intimidatie, roekeloos en agressief rijgedrag, drugsgebruik (en dealen?), vechtpartijen. De buurt trekt aan de alarmbel en wenst een direct ingrijpen van de lokale politie, en wenst een structurele aanpak naar de (ouders van de) jongeren. De buurt vraagt hierover een breed overleg (niet alleen lokale politie, maar ook de stedelijke ondersteunende diensten, t.e.m. jeugdwerkers) op korte termijn, en hoopt op korte termijn terug zorgeloos van het park te kunnen genieten. Het is in het 15-jarig bestaan van het park nog nooit zo erg geweest. Ook in het Azaleapark zijn er gelijkaardige signalen.

Indiener(s)

Sven Taeldeman

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

ma 22/05/2023 - 09:30

Toelichting

  • Mogen bromfietsen überhaupt in het park rondrijden? Hoe zal dit gehandhaafd worden? 
  • Welk initiatief neemt u met de lokale politie om het geheel van overlastfenomenen in het Rozebroekenpark op korte termijn een halt toe te roepen? 
  • Gaat u in overleg met buurt en met (de ouders van) de jongeren? Zo ja, waar en wanneer, en worden de ouders van de betrokken jongeren hierbij betrokken?  

Bespreking

Antwoord

Ik wil eerst en vooral benadrukken dat we de gemelde overlast ernstig nemen. Dit moet stoppen. Naast de structurele aanpak van de politie heb ik ook persoonlijk contact met een aantal buurtbewoners. 

Er zijn diverse toegangswegen naar het Rozebroekenpark. Het park is enkel toegankelijk voor voetgangers, fietsers en speedpedelecs. Het verbod op bromfietsen wordt geregeld aan de hand van verkeersborden die geplaatst zijn aan de verschillende toegangswegen op het grondgebied St-Amandsberg.  

Aan de toegang ter hoogte van het rondpunt Herlegemstraat met Bijlokestraat staat er evenwel geen enkele signalisatie of verbod en daarom kan het bromfietsverbod niet gehandhaafd worden. Gezien deze locatie grondgebied Destelbergen betreft hebben we de korpschef gevraagd om dit zo snel mogelijk op te nemen met de Politiezone Rhode & Schelde en zal hierop door PZ Gent op geverbaliseerd worden.  

De wijkpolitie en de wijkregisseur blijven in nauw contact met de verschillende buurtbewoners om naar hen te luisteren. Uit het relaas van de buurtbewoners blijkt de overlast zich voornamelijk na de schooluren en op avonden rond 22u te situeren. 

Vanuit de politie werd een multidisciplinaire plan van aanpak opgemaakt. De politie garandeert mij dat ze op heel regelmatige tijdstippen in het park aanwezig zijn. De wijkpolitie is er zichtbaar aanwezig op woensdag(na)middag en in het weekend. Op de andere tijdstippen worden het Overlastteam, de hondenbrigade, de verkeersdienst en de interventiedienst ingezet voor deze locatie. 

Daar waar nodig worden de noodzakelijke processen-verbaal opgesteld en wordt er verder onderzoek gevoerd naar bepaalde fenomenen. Dankzij die gecoördineerde aanpak van de overlast kan het korps een betere beeldvorming maken van de betrokken jongeren om een gerichtere aanpak te kunnen hanteren en waar mogelijk in overleg te kunnen gaan met de jongeren en/of de ouders van de jongeren. 

Binnen de uitgewerkte aanpak wordt er ook samengewerkt met externe partners  zoals wijkregie, jeugdstraathoekwerk en een mobiele jeugdwerker van vzw Jong. 

Naast de structurele politionele aanpak plan ik ook een overleg met de buurt om de ingevoerde politieaanpak te bespreken en te evalueren.

wo 31/05/2023 - 09:06