Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_MV_00329 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Overlast Westerbegraafplaats

vragenuurtje
di 30/05/2023 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: wo 31/05/2023 - 18:53
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya; Bert Misplon; Stijn De Roo; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele
2023_MV_00329 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Overlast Westerbegraafplaats 2023_MV_00329 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Overlast Westerbegraafplaats

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

/

Indiener(s)

Els Roegiers

Gericht aan

Isabelle Heyndrickx

Tijdstip van indienen

do 25/05/2023 - 13:04

Toelichting

Via omwoners kreeg ik jammer genoeg een aantal frappante dingen te horen over onze prachtige Westerbegraafplaats. Een buurtbewoonster klaagt al langer over aanhoudende overlast. Er wordt onder andere gevoetbald, er wordt muziek gespeeld uit boomboxen en de openbare toiletten worden er gebruikt voor allerlei manieren waar ze niet voor dienen. 

Verder wordt er ook melding gedaan dat er tijdens de herfst en winter vaak mensen worden “opgesloten” die verrast worden door het sluitingsuur van 17u30.

De buurtbewoonster in kwestie zegt al meerdere malen melding te hebben gemaakt bij zowel de politie als de diensten van de schepen maar hier weinig tot geen gehoor aan wordt gegeven. 

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

  • Zijn de stad en politie bekend met deze vormen van overlast? 
  • Wordt het sluitingsuur volgens de schepen duidelijk (genoeg) geafficheerd? Wordt er controle gedaan of het terrein leeg is voor men het afsluit? Hoe vaak zijn er vorige herfst en winter mensen moeten ‘bevrijd’ worden?
  • Worden er extra maatregelen getroffen om de sereniteit van deze begraafplaats te garanderen?

Bespreking

Antwoord

•    Wij zijn inderdaad op de hoogte van deze opmerkingen van de buurtbewoonster.  Maar buiten deze ene mevrouw kregen wij geen enkele andere klacht binnen van bezoekers, omwonenden, ons eigen personeel van de Groendienst,… De buurtinspecteur patrouilleert daar zeer geregeld. Zowel de buurtinspecteur, de hoofdcontroleur op de Wester als de coördinator van onze begraafplaatsen hebben al meerdere gesprekken gehad met betrokkene. Ook mijn kabinet heeft haar uitgenodigd voor een overleg, maar daar is ze niet op ingegaan.

•    Wat uw vraag betreft over het sluitingsuur kan ik u het volgende melden. Sinds het jammerlijke incident in juni 2021 hebben we met het college beslist om de drukknop die aan de binnenkant van de poort zat, te verwijderen. Op die manier willen we de veiligheid verbeteren en een verhoging van het veiligheidsgevoel bereiken. Het opzet was om te vermijden dat mensen zich laten opsluiten en dan na sluitingsuur andere mensen binnenlaten. Het vervelende gevolg is natuurlijk dat mensen die ongewild achterblijven, niet meer zelf buiten geraken. 

De politie liet ons weten dat ze de voorbije herfst en winter een 50-tal keren mensen hebben moeten ‘bevrijden’. 

Voor het personeel van onze Groendienst is het niet mogelijk om dagelijks het terrein te controleren. De Westerbegraafplaats heeft immers 30.000 graven en is 20 hectare groot. 

Over de openingsuren wordt voldoende ruim gecommuniceerd. 

o    Aan de hoofdingang van de Westerbegraafplaats staat een opvallend onthaalbaken waarop de openingsuren vermeld staan. 

o    Ook aan de andere ingangen wordt het sluitingsuur gecommuniceerd, zowel op de begraafplaats zelf als aan de buitenkant van de begraafplaats.

o    Waar vroeger de drukknop zat, hangt nu ook een bordje met info dat je na het sluitingsuur niet meer buiten kan. Daarop staan ook de openingsuren vermeld.

o    Een half uur voor de sluiting klinkt een geluidssignaal. 

o    op de website van Stad Gent en visit.gent worden de openingsuren op 3 verschillende pagina’s vermeld

    https://stad.gent/nl/openingsuren-adressen/westerbegraafplaats-gent

    https://stad.gent/nl/groen-milieu/de-gentse-begraafplaatsen/bezoek-een-gentse-begraafplaats

    https://visit.gent.be/nl/zien-doen/westerbegraafplaats

o    in de wandelbrochures van de begraafplaatsen staan de openingsuren ook vermeld.

o    …


wo 31/05/2023 - 10:27