Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_MV_00323 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Lockers Gentse Feesten

vragenuurtje
di 30/05/2023 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 30/05/2023 - 18:56
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya; Bert Misplon; Stijn De Roo; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele
2023_MV_00323 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Lockers Gentse Feesten 2023_MV_00323 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Lockers Gentse Feesten

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Zoals u ondertussen wel weet – iets met een nagel en er op blijven kloppen – ben ik een felle voorstander van het voorzien van lockers op de Gentse Feesten. Niet enkel de motards en sjakosjendragers zouden u er dankbaar voor zijn, maar ook de vele fietsers die veilig op de Feesten willen geraken, zonder dat de helm daarom deel moet zijn van hun Vlasmarkt-outfit.

Exact 351 dagen geleden – een belangrijke datum als deze zit dan ook in mijn geheugen gegrift – gaf u in deze zaal mee dat ook u voorstander bent van het plaatsen van lockers. Het was echter niet meer haalbaar om dat rond te krijgen tegen de Gentse Feesten van vorig jaar. 176 dagen geleden – en aangezien de Feesten ongetwijfeld het eerste zijn waar u elke morgen aan denkt, ben ik ervan overtuigd dat u instant weet dat ik het over de commissie ter evaluatie van de vorige Gentse Feesten heb – antwoordde u dat het absoluut de bedoeling was om alles rond te hebben tegen de Gentse Feesten van dit jaar.

Ik hoop op een Eureka-moment, en heb dan ook maar één grote vraag:

Indiener(s)

Stephanie D'Hose

Gericht aan

Bram Van Braeckevelt

Tijdstip van indienen

do 25/05/2023 - 08:56

Toelichting

Zullen er over 45 dagen lockers staan bij de opening van de Gentse Feesten?

Bespreking

Antwoord

Ik zou u en uw vraag uiteraard niet kunnen vergeten, we hebben dan ook onze dienst gevraagd te onderzoeken op welke manier er lockers op de Gentse Feesten kunnen geplaatst worden. Bijkomend budget voor lockers is er niet, maar toch deden we een oproep waarbij de uitbater van een lockersysteem de kosten en de baten op zich neemt.

Dergelijk systeem is tegenwoordig ingeburgerd op tal van festivals. Met 1,6 miljoen bezoekers lijkt hier toch een opportuniteit te liggen voor zo'n uitbater. We hebben ook bij de politie gepolst die het veiligheidsrisico nu toch anders inschat dan bij eerdere edities.

We voorzien een plek voor lockers aan het stadhuis, waar vroeger de merchandise-stand werd geplaatst, waar voldoende passage gegarandeerd is en die in de nabijheid van de zogenaamde nachtpleinen is.

Ideaal om een mogelijks onverwacht geplaatste tattoo alsnog te kunnen bedekken met een extra kledingstuk - ik zeg zo maar iets. De lockers dienen 24u beschikbaar te zijn, gedurende de volledige duur van de Gentse Feesten. Verder kreeg ik mee dat de uitbater binnen de voorziene zone extra functionaliteiten mag voorzien. In juni volgt uitsluitsel of er zich een kandidaat heeft gemeld. Maar het is nu dus nog met twee woorden spreken... Of er al dan niet extra bijkomen.

Nog 45 keer slapen tot we eraan kunnen beginnen. Lockers of niet, uw goesting om te Feesten moet je toch altijd bij u hebben.

 


wo 31/05/2023 - 09:05