Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_MV_00333 - Mondelinge vraag van raadslid Anton Vandaele: Trampolines Maaseikplein

vragenuurtje
di 30/05/2023 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: do 01/06/2023 - 08:59
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya; Bert Misplon; Stijn De Roo; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele
2023_MV_00333 - Mondelinge vraag van raadslid Anton Vandaele: Trampolines Maaseikplein 2023_MV_00333 - Mondelinge vraag van raadslid Anton Vandaele: Trampolines Maaseikplein

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De trampolines op het Maaseikplein, een mooie verwezenlijking van Gent als kindvriendelijke en voor gezinnen toegankelijke stad, zijn al een hele tijd buiten werking en afgedekt met houten platen. 

Indiener(s)

Anton Vandaele

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

do 25/05/2023 - 14:55

Toelichting

  1. Wat is de reden hiervoor en wanneer zullen de nodige herstellingen uitgevoerd zijn zodat dit knappe stukje van ons openbaar domein terug ten volle kan gebruikt worden?
  2. Kan er ondertussen in het park of in de buurt een alternatief worden voorzien zolang de trampolines afgedekt blijven?

Bespreking

Antwoord

Deze vraag werd niet ter zitting behandeld en werd schriftelijk beantwoord.


1.    Wat is de reden hiervoor en wanneer zullen de nodige herstellingen uitgevoerd zijn zodat dit knappe stukje van ons openbaar domein terug ten volle kan gebruikt worden? Welke defecten vertonen de trampolines? Wat zijn de oorzaken van deze schade? Wat is de planning en timing om de trampolines te herstellen?

De trampolines vertoonden zware schade, vermoedelijk omdat er met vele personen tegelijk op gesprongen is, waardoor de matten het begeven hebben. Er waren kabels gebroken en schakels stuk. De volledige matten moeten vervangen worden. De matten zijn besteld op 18 april en hebben een leveringstermijn van 6 weken. We verwachten begin juni de levering, waarna de trampolines hersteld en terug geopend kunnen worden. 


2.    Kan er ondertussen in het park of in de buurt een alternatief worden voorzien zolang de trampolines afgedekt blijven?

Het is niet mogelijk om hier tijdelijke alternatieven te voorzien. De Groendienst heeft geen mobiele speeltoestellen, daarenboven vraagt elk toestel zijn aangepaste ondergrond en ruimte rondom – ook in functie van veiligheid. Dit is niet zomaar snel in te brengen in de ruimte van een klein park met al heel veel parkinfrastructuur. 

Maar de Groendienst zorgt er in elk geval dus voor dat de herstelling zo snel mogelijk rond is!

De bijkomende vragen van de oorspronkelijke SV van raadslid De Roo zullen schriftelijk beantwoord worden. 


3.    Zijn er sinds mijn vorige schriftelijke vraag van januari 2022 nog andere oplossingen onderzocht om de levensduur van de grasmatten te verlengen zonder in te boeten op toegankelijkheid? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Zoals in de schriftelijke vraag van januari 2022 aangekondigd werd, is er een gietrubberen zone rond de trampolines geplaatst. De gietrubberen zone is uitgevoerd in een groene kleur zodat deze zo sterk mogelijk aansluit bij de aanblik van het parkje. De gietrubber is geplaatst in het voorjaar van 2022. Eerdere oplossingen om de grasmatten te vernieuwen bleken niet voldoende robuust te zijn voor het intensief gebruik dat de trampolines kenden. De huidige uitvoering in gietrubber lijkt voorlopig voldoende.


4.    Welke acties plant de Groendienst de komende maanden om het groene karakter van het pleintje in ere te herstellen? Wat is de timing hiervan?

Op dit moment zijn er geen andere acties voorzien dan herstel van de trampolinematten. 

do 01/06/2023 - 08:58