Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_MV_00332 - Mondelinge vraag van raadslid Cengiz Cetinkaya: Aziatische hoornaars

vragenuurtje
di 30/05/2023 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 30/05/2023 - 18:45
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya; Bert Misplon; Stijn De Roo; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele
2023_MV_00332 - Mondelinge vraag van raadslid Cengiz Cetinkaya: Aziatische hoornaars 2023_MV_00332 - Mondelinge vraag van raadslid Cengiz Cetinkaya: Aziatische hoornaars

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Omwille van haar negatieve impact op de biodiversiteit is de Aziatische hoornaar opgenomen op de Europese lijst van zorgwekkende, invasieve uitheemse soorten.

De Aziatische hoornaar jaagt namelijk erg efficiënt op honingbijen en wilde bijen. Lokale imkers worden soms geconfronteerd met volledig leeggeroofde bijenkasten. 

Honingbijen geven ons niet alleen lekkere honing, maar samen met inheemse wilde bijen zijn ze een belangrijke schakel in ons ecosysteem en van cruciaal belang voor onze voedingsgewassen. 


In deze periode van het jaar duiken deze insecten weer op en maken ze kleine (primaire) nesten. 

Een tijdige detectie en verdelging is essentieel in de bestrijding van de soort. 

De aanpak van de Aziatische hoornaar is zeker ook relevant in de Gentse context want deze soort nestelt het liefst in stedelijk gebied waar voor hen veel voedsel te vinden is. 

Indiener(s)

Cengiz Cetinkaya

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

do 25/05/2023 - 14:26

Toelichting

  1. Hoe wordt de aanwezigheid van de Aziatische hoornaar in Gent opgevolgd?
    • Heeft u zicht op de evolutie van de opmars van de soort in onze omgeving?
  2. Hoe draagt de Stad zelf bij tot de beheersing van de Aziatische hoornaar op haar grondgebied?
  3. Met welke partners wordt daarvoor samengewerkt?
  4. Wat kunnen Gentenaars best doen wanneer ze een Aziatische hoornaar of hun nest gespot hebben?

Bespreking

Antwoord

1.    Hoe wordt de aanwezigheid van de Aziatische hoornaar in Gent opgevolgd?

De evoluties in Vlaanderen, en dus ook voor de regio rond Gent, zijn goed op te volgen via het platform van waarnemingen.be, het bekende online meldingsplatform voor dieren en planten van Natuurpunt. 

o    Heeft u zicht op de evolutie van de opmars van de soort in onze omgeving?

Ook hiervoor verwijzen we naar het waarnemingen-platform. De eerste waarnemingen dateren uit 2018, waar enkele individuen werden gezien in en rond Gent. In 2022 werden er ongeveer 50 nesten gemeld via waarnemingen in Oost-Vlaanderen. Dit is uiteraard maar een fractie van het reële aantal. De evolutie is zeer gelijkaardig als in de rest van Vlaanderen. 

2.    Hoe draagt de Stad zelf bij tot de beheersing van de Aziatische hoornaar op haar Grondgebied?

Het gaat om een probleem dat Gent ver overstijgt. Belangrijk om weten is dat de Aziatische hoornaar een invasieve exoot is, die vermeld wordt op de Europese lijst van zorgwekkende invasieve exoten. 

Het beheer is een gewestelijke bevoegdheid en daarvoor werkt het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid aan een beheerregeling waarin wordt duidelijk gemaakt welke maatregelen er kunnen genomen worden. Deze beheerregeling wordt verwacht in de loop van juni-juli.

3.    Met welke partners wordt daarvoor samengewerkt?

In Stad Gent kunnen bewoners nesten van Aziatische hoornaars melden aan de Brandweer op het nummer 09 268 88 99 of via het e-loket van de Brandweer. Vaststellingen kunnen ook doorgegeven worden aan Vespa-Watch, het Vlaams meldpunt voor nesten van Aziatische hoornaar.Vespa-Watch coördineert evengoed de meldingen voor verder gevolg.

In Oost-Vlaanderen -en dus in Gent- werd vorig jaar samengewerkt met Rato vzw, een Provinciale vzw die instaat voor de bestrijding van bepaalde plaagdieren. Rato staat ook in voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar. Het voorstel ligt op tafel om deze ondersteuning ook dit jaar verder te zetten.

4.    Wat kunnen Gentenaars best doen wanneer ze een Aziatische hoornaar of hun nest gespot hebben?

Wanneer individuen of nesten worden gezien, kunnen deze best worden gemeld via de website van vespawatch.be of via het platform van www.waarnemingen.be. Eenmaal meldingen zijn gemaakt worden ze opgevolgd door de Vespa-Watch zodat nesten kunnen opgespoord en bestreden worden.


wo 31/05/2023 - 08:59