Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_MV_00335 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Probleem met sterilisatie zwerfkatten?

vragenuurtje
di 30/05/2023 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 30/05/2023 - 18:32
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya; Bert Misplon; Stijn De Roo; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele
2023_MV_00335 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Probleem met sterilisatie zwerfkatten? 2023_MV_00335 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Probleem met sterilisatie zwerfkatten?

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Els Roegiers

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

do 25/05/2023 - 15:17

Toelichting

In 2020 lanceerde Vlaams minister van dierenwelzijn Weyts een zwerfkattengids voor steden en gemeenten. Via een consequent vangen-steriliseren-terugplaatsen-beleid kan overpopulatie vermeden worden en daardoor ook onnodig dierenleed via het euthanaseren van katten.

Via bewoners verneem ik echter dat de stad al een tijd geen vangst- en sterilisatieacties meer zou organiseren wegens personeelstekort en bij gebrek aan een partner. Dat is althans het antwoord dat mensen kregen bij contactname met de diensten. Op de stadswebsite staat ook te lezen in verband met meldingen door burgers over zwerfkatten aan de Groendienst: Binnen de vier maanden na je oproep, maakt de Groendienst een afspraak met je om de zwerfkatten ter plaatse op te halen.” Een termijn van vier maanden lijkt op het eerste zicht wel erg lang om meldingen op te volgen.

Vandaar mijn vragen: 

  1. Worden er effectief geen vangstacties en sterilisaties meer gedaan? Indien ja, sinds wanneer is dit het geval en wat is de reden?
  2. Hoe zal hieraan verholpen worden en binnen welke termijn?

 

Bespreking

Antwoord

Ik ga beginnen met het belangrijkste nieuws: voor de burger is er niets veranderd en verandert er ook niets. Burgers kunnen nog steeds zoals vanouds meldingen doen bij de Stad. Wat wel veranderd is, is dat de vangstacties voortaan niet meer in eigen regie zullen uitgevoerd worden. De laatste vangstactie door een medewerker van de Stad dateert van februari dit jaar en zoals aangegeven op de website worden deze ongeveer elke 4 maanden georganiseerd. Vangacties gebeuren gebundeld om zo efficiënt mogelijk te werken.  

Dit was de werkwijze de voorbije jaren en deze werkwijze zal dezelfde blijven, ook met een externe partner. De gesprekken met een externe partner zitten in een vergevorderd stadium en het ziet ernaar uit dat we in juni-juli van start kunnen gaan met de vernieuwde samenwerking. 

De meldingen inzake zwerfkatten zitten al enkele jaren in dalende lijn. Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van collega Rysermans vorig jaar bleek dat zowel het aantal meldingen van zwerfkatten als het aantal gevangen zwerfkatten afnemen. De lijst met meldingen bestaat op dit moment ook maar uit 5 dossiers. Dat is weinig en – als we de aanpak van de voorbije jaren volgen – eigenlijk te weinig om daarvoor een kattenvanger op pad te sturen. 

Zoals je zelf aangeeft in je vraag kan een consequent vangen-steriliseren-terugplaatsen-beleid de populatie zwerfkatten onder controle houden en onze jarenlange consequente aanpak lijkt dan ook zijn vruchten af te werpen. 

Het zwerfkattenbeleid blijven we verder verfijnen samen met de verschillende erkende Gentse dierenverenigingen. Dit werd al een eerste keer besproken op het 2-jaarlijkse dierenoverleg in maart en wordt de komende maanden verder uitgewerkt.  

 

do 01/06/2023 - 11:19