Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_MV_00334 - Mondelinge vraag van raadslid Bert Misplon: Gebruik 'zwarte lijst' op recreatiedomeinen

vragenuurtje
di 30/05/2023 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: do 01/06/2023 - 08:54
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya; Bert Misplon; Stijn De Roo; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele
2023_MV_00334 - Mondelinge vraag van raadslid Bert Misplon: Gebruik 'zwarte lijst' op recreatiedomeinen 2023_MV_00334 - Mondelinge vraag van raadslid Bert Misplon: Gebruik 'zwarte lijst' op recreatiedomeinen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In de pers werd de voorbije week gewag gemaakt van het bestaan van een 'zwarte lijst' van personen met betrekking tot de toegang tot de Oost-Vlaamse provinciale recreatiedomeinen.

De Blaarmeersen zijn geen provinciaal domein, toch werd in de pers ook gesteld dat hier een zwarte lijst zou bestaan; dit zou trouwens erg vreemd zijn aangezien er geen verplichte identiteitscontroles zijn vooraleer de zwemzone - want daarover gaat het - betreden kan worden en bovendien worden de gegevens die gecheckt worden om het tarief Gentenaar/niet-Gentenaar te bepalen niet bijgehouden. 

Het is voor onze fractie uiteraard ook heel belangrijk dat bezoekers en medewerkers op het domein vooral een onbezorgde en fijne tijd kunnen doorbrengen.

Het pakket aan maatregelen voor de zomer 2023 en volgende in de Blaarmeersen is gebalanceerd. Bezoekers aan ons Gents domein die zich misdragen of gewelddadig opstellen, moeten kunnen geweerd worden, maar het bestaan van een zogenaamde zwarte lijst behoort daar volgens ons niet toe.

Indiener(s)

Bert Misplon

Gericht aan

Sofie Bracke

Tijdstip van indienen

do 25/05/2023 - 14:59

Toelichting

  1. Kan de schepen duidelijkheid scheppen over het al dan niet bestaan van dergelijke lijst binnen de Blaarmeersen?
  2. Over welke middelen beschikt uitbater Farys wel om bezoekers die manifest wangedrag of gewelddadig gedrag vertonen - al dan niet tijdelijk - te (laten) weren? 

Bespreking

Antwoord

Deze vraag werd behandeld als interpellatie tijdens de gemeenteraad.

do 01/06/2023 - 11:30