Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_MV_00330 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Invulling braakliggend terrein Neptunussite – Wondelgem (opvolgvraag)

vragenuurtje
di 30/05/2023 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: do 01/06/2023 - 09:00
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya; Bert Misplon; Stijn De Roo; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele
2023_MV_00330 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Invulling braakliggend terrein Neptunussite – Wondelgem (opvolgvraag) 2023_MV_00330 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Invulling braakliggend terrein Neptunussite – Wondelgem (opvolgvraag)

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In 2021 werd het Neptunuszwembad gesloopt en ontmanteld. Het was de bedoeling om de site nog deze legislatuur aan te pakken met een nieuw binnenzwembad, een parking, een wijkpark, enz. Een juridische procedure veroorzaakt echter uitstel. 

Intussen ligt het terrein van het voormalige buitenzwembad – dat beheerd wordt door Farys - er verlaten bij. 

Op mijn laatste schriftelijke vraag (2023_SV_00156) antwoordde de schepen dat er op de voormalige ligweide intussen een sportveld met voetbaldoelen werd gerealiseerd en dat er samen met de Jeugddienst wordt onderzocht of zij op het braakliggend terrein een jeugdwerking kunnen opstarten. Na de zomer zou er meer nieuws zijn over welke projecten er gerealiseerd kunnen worden via het Wijkbudget in Wondelgem.

Het zou echter een goede zaak zijn voor de inwoners van Wondelgem als dit terrein toegankelijk wordt gemaakt in afwachting van de realisatie van het masterplan van de Neptunussite.

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Hafsa El-Bazioui

Tijdstip van indienen

do 25/05/2023 - 13:47

Toelichting

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen. 

  1. Wat is de stand van zaken m.b.t. de opstart van een jeugdwerking op het braakliggend terrein?
  2. Op welke manier kan er in afwachting van de eventuele realisatie van bijkomende projecten via het Wijkbudget nu al meer terrein worden opengesteld voor de buurt?

Bespreking

Antwoord

De nood aan sport- en speelruimte voor jongeren is in Wondelgem – net zoals overal in onze stad – groot. 

Vandaar het project om op de Neptunussite nieuwe sportinfrastructuur te realiseren – en in tussentijd ook ruimte te maken voor sport en voor spelen. 

Op initiatief van collega schepen Bracke zijn er, zoals u aangeeft, voetbaldoelen geplaatst op het terrein naast de Zulle. Ook wordt dit terrein reeds frequent gebruikt door FOS De Tortels – dit is de jeugdwerking waarnaar in voorgaande antwoorden werd verwezen. 

Misschien is dat nog niet breed gekend, maar hoewel het terrein afgebakend is – het kan door iedereen bezocht en gebruikt worden. De buurtbewoners zijn er dus welkom. Het terrein is bereikbaar via de poortjes aan de kant van de Zulle. 

Concrete plannen voor een tijdelijke inrichting als park zijn er niet, omdat we allen de hoop blijven koesteren dat de bouwwerken voor het nieuwe zwembad binnen niet al te lange termijn kunnen heropstarten. 

I.h.k.v. het burgerbudget is er een voorstel ingediend om op die plek een pumptrack (geasfalteerde BMX-piste) te realiseren. 

https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/pump-track. 

Zoals u weet is het beslissings-traject voor de voorstellen binnen het wijkbudget lopende en is er nog geen duidelijkheid welke voorstellen zullen weerhouden worden en uiteindelijk gesubsidieerd worden.

Op lange termijn, na de bouw van het zwembad, is het de bedoeling om er ook een wijkpark te voorzien. U zal het met mij eens zijn dat de nood aan extra voorzieningen en ontmoetingsplekken voor jongeren groot is. De diensten zijn hiervan op de hoogte en nemen die nood ook mee bij de uitwerking van het nieuwe wijkpark en de onmiddellijke omgeving. 


do 01/06/2023 - 09:30