Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_MV_00331 - Mondelinge vraag van raadslid Cengiz Cetinkaya: Staat van het wegdek van de Pantserschipstraat

vragenuurtje
di 30/05/2023 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 30/05/2023 - 18:29
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya; Bert Misplon; Stijn De Roo; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele
2023_MV_00331 - Mondelinge vraag van raadslid Cengiz Cetinkaya: Staat van het wegdek van de Pantserschipstraat 2023_MV_00331 - Mondelinge vraag van raadslid Cengiz Cetinkaya: Staat van het wegdek van de Pantserschipstraat

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Omwille van de werken aan de Muidebrug en de aansluiting op de Zeeschipstraat, wordt het verkeer afkomstig van de Wiedauwkaai plaatselijk omgeleid via de Kapiteinstraat en de Pantserschipstraat. De staat van het wegdek van vooral de Pantserschipstraat is op dit moment niet goed. Allicht door het extra verkeer dat deze te verwerken krijgt door deze omleiding. Het wegdek vertoont gaten in het asfalt, dit maakt het vooral voor fietsers moeilijk om er vlot en veilig te passeren. 

ik heb hierover volgende vragen:


Indiener(s)

Cengiz Cetinkaya

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 25/05/2023 - 13:58

Toelichting

  1. Zijn er plannen om het wegdek te verbeteren? 
    • Zo ja, wie zal daar budgettair voor moeten instaan? 
  2. Waar kunnen mensen terecht om deze of gelijkaardige problemen met de staat van de wegen te melden?
  3. Tot wanneer zal het verkeer afkomstig van de Wiedauwkaai deze omleiding moeten volgen?

Bespreking

Antwoord

Voor de veiligheid van fietsers zijn putten en gaten uiteraard absoluut te vermijden. Het is daarom zeer goed dat die zo snel mogelijk gemeld worden. 

Door de Pantserschipstraat loopt momenteel een omleiding door de werken van de Vlaamse Waterweg aan de Muidebrug.

Zolang er hier een omleiding moet passeren, is het zeer moeilijk om hier grondige herstellingswerken uit te voeren.

Een exacte einddatum van de omleiding kan de Vlaamse Waterweg nog niet geven. Zij geven aan dat de Muidebrug wellicht pas in 2026 klaar zal zijn.

De onderhoudsplicht van de wegen ligt bij de wegbeheerders. Afhankelijk van waar de putten juist zitten is dit hier AWV of Stad Gent. 

We stellen wel vaker vast dat het wegdek bij langdurige omleidingen, met zwaarder verkeer en veel stop- en rembewegingen, inboet aan kwaliteit. We kunnen de kost daarvan echter zelden verhalen op derden.

De schade is immers bijna nooit aanwijsbaar toe te schrijven aan 1 specifieke persoon of overheid. De kost komt dus bijna altijd bij de wegbeheerder te liggen. 

Mensen die putten en gaten vaststellen in het wegdek kunnen dit melden bij Gentinfo, en ik raad iedereen aan om dat ook zeker te doen. Gentinfo kan dit dan doorsturen naar de bevoegde wegbeheerder, die dan zo snel mogelijk actie zal ondernemen.

do 01/06/2023 - 08:32