Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_MV_00326 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Uitstel heraanleg Peter Benoitlaan, Saint Genoisstraat en omgeving

vragenuurtje
di 30/05/2023 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 30/05/2023 - 18:25
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya; Bert Misplon; Stijn De Roo; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele
2023_MV_00326 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Uitstel heraanleg Peter Benoitlaan, Saint Genoisstraat en omgeving 2023_MV_00326 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Uitstel heraanleg Peter Benoitlaan, Saint Genoisstraat en omgeving

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Eind maart ontvingen de bewoners van de Peter Benoitlaan , de Saint Genoisstraat en omgeving een bewonersbrief waarin vermeld werd dat de heraanleg van deze straten niet zal plaatsvinden vóór 2026 en men kan zelfs geen datum geven waarop de heraanleg dan wel zal plaatsvinden.

 Bewoners zijn hierover zeer ongerust.

De staat van deze straten is zo slecht, dat de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers in gedrang komt. Bovendien vragen de twee scholen die daar gevestigd zijn, al jaren een veiliger schoolomgeving.

Als reden wordt de huidige inflatie, de stijgende prijzen voor materialen en energie   enz. aangeven. Er werd echter niet bespaard op de budgetten van de wegendienst en men begrijpt dan ook niet waarom deze straten nu uit de boot vallen.

Indiener(s)

Karin Temmerman

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 25/05/2023 - 11:43

Toelichting

  1. Klopt het dat men geen datum kan geven voor de heraanleg
  2. Hoe komt het dat deze straten, die echt onveilig zijn en al lang wachten op heraanleg nu opnieuw uit de boot vallen, welke criteria werden hiervoor gebruikt ?
  3. Is er een mogelijkheid om naar een voorlopige aanleg over te gaan zodat het toch veiliger wordt voor voetgangers, fietsers en schoolgaande kinderen

Bespreking

Antwoord

De plannen voor heraanleg van deze cluster waren klaar in 2018. 

De voorbije jaren werden de innemingsplannen voor de grondverwerving opgemaakt en de onderhandelingen voor aankoop uitgevoerd. Zoals u weet is dit telkens zeer tijdrovend en cruciaal om de volgende stappen in wegendossiers te zetten.

Op een bewonersvergadering ontvingen we vragen over de mobiliteitsafwikkeling en circulatie in de omgeving. Verder was er ook nog de bezorgheid over de gehele wijk: Wat zal er gebeuren met de ontwikkelingen rond de NMBS sites, wat wordt de toekomst van het Moscou viaduct, wat is de impact op de circulatie, …? 

Dit zal uitgeklaard worden binnen het Wijkstructuurschets maar ook het mobiliteitsplan Ledeberg-Moscou. De opmaak, uitwerking en goedkeuring van dit wijkmobiliteitsplan staat gepland voor de volgende legislatuur. 

De heraanlegplannen zijn dus in 2018 gedeeltelijk on hold gezet. Bijgevolg werd beslist om het project op te splitsen in twee delen:

  1. de Peter Benoitlaan en een deel van de Gontrodestraat. Deze straten kunnen onafhankelijk van het wijkmobiliteitsplan uitgevoerd worden.
  2. Pas na de opmaak en goedkeuring van het wijkmobiliteitsplan, starten we met de integrale heraanleg van de Jules de Saint-Genoisstraat en de Alfons Biebuycklaan.

Ter hoogte van de oude brandweerkazerne aan de Porre is intussen Pfas ontdekt. Momenteel lopen hier de onderzoeken via boringen en peilbuismetingen om de verontreiniging af te bakenen. Deze verontreiniging brengt misschien een grote impact met zich mee – afhankelijk van de noodzaak aan sanering. We moeten eerst goed weten hoe groot de vervuiling is vooraleer we beginnen met grondverzet en bemaling die inherent verbonden is met een heraanleg van een weg.

Helaas loopt de heraanleg van de Peter Benoitlaan hierdoor opnieuw vertraging op. In tussentijd zijn we genoodzaakt de straat met tijdelijke herstelmaatregelen aan te pakken. 

We hebben intussen enkele zaken gerealiseerd:

  • De voorziene grondverwervingen in de Peter Benoitlaan werden (vermoedelijk 100%) uitgevoerd.
  • Het dossier voor aanleg van de Peter Benoitlaan werd verder afgewerkt. Voor de opmaak van de aanbestedingsbundel moet er duidelijkheid zijn over de randvoorwaarden voor bemaling en grondwerken.
  • In 2021 is de mond van de Werkhuizenstraat ingesnoerd en aangepast om de oversteek naar het Porrepark veiliger te maken 
  • Het Gregoriuscollege had een schoolstraat (maart 21 tot januari 22), de schoolstraat is stopgezet door een gebrek aan vrijwilligers.

We hopen dat er gauw meer duidelijkheid komt over de bodemsanering rond de Porre. Dan kunnen we ook verder met het dossier Peter Benoitlaan. 

wo 31/05/2023 - 11:25