Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_MV_00325 - Mondelinge vraag van raadslid Gabi De Boever: Sluikstortproblemen Banierpark

vragenuurtje
di 30/05/2023 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 30/05/2023 - 18:52
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya; Bert Misplon; Stijn De Roo; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele
2023_MV_00325 - Mondelinge vraag van raadslid Gabi De Boever: Sluikstortproblemen Banierpark 2023_MV_00325 - Mondelinge vraag van raadslid Gabi De Boever: Sluikstortproblemen Banierpark

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Volgens de website van de stad is het Banierpark een sneukeltuin, waar jong en oud kunnen genieten van eetbaar groen. Naast verschillende fruitbomen, bessendragende struiken, noten en kruiden vinden we er vooral heel veel afval terug. 

Het park kampt immers met sluikstortproblemen. Waar de sluikstorters vroeger enkel in de avond hun afval kwamen dumpen gebeurt dit nu op klaarlichte dag. De buurtbewoners steken zelf al de handen uit de mouwen om hun park proper te houden, maar het is duidelijk dweilen met de kraan open. 

Het park staat genoteerd als een ‘sluikstort-hotspot’, maar naast geregelde controles vinden we dat er zeer weinig actie ondernomen wordt om deze problematiek aan te pakken. Geef de buurt weer perspectief en kom met gerichte maatregelen om de problemen er zo snel mogelijk op te lossen.

Indiener(s)

Gabi De Boever

Gericht aan

Bram Van Braeckevelt

Tijdstip van indienen

do 25/05/2023 - 11:35

Toelichting

  • Staat de stad in contact met de betrokken buurtbewoners? 
  • Welke maatregelen heeft de stad reeds genomen om de problemen tegen te gaan?
  • Welke andere maatregelen zal het bestuur nemen om de overlast tegen te gaan? 

Bespreking

Antwoord

Sommigen onder jullie weten het al ... Maar ik probeer af en toe mee te gaan met IVAGO. Enkele maanden geleden kreeg ik ook de kans om eens mee op pad te gaan met een gemeenschapswacht-vaststeller in en rond het Banierpark. Ik ben me zeker bewust van de problematiek die zich daar voordoet, maar ook in andere buurten.

Ik praat je graag door wat we als stad allemaal doen rond de netheidsproblematiek in de buurt. Vergeet niet dat de netheidsproblematiek in deze buurt gelinkt is aan complexe maatschappelijke uitdagingen, en dus niet volledig op te lossen is vanuit insteek netheid alleen. Verschillende diensten over de bevoegdheden heen moeten samenwerken om tot een zichtbaar, en dus net, resultaat te komen.

Momenteel zijn er geen specifieke contacten met buurtbewoners van het Banierpark over de netheidsproblematiek. Een tweetal jaar geleden was er een buurtbijeenkomsten rond netheid waar bevragen en informeren centraal stond. Pas bij concrete netheidsacties worden bewoners betrokken, zoals de bevraging van handelszaken op de Dendermondsesteenweg en het buurtactie rond de Spijkstraat-Halvemaanstraat.

De voorbije maanden merkte de Cel Regie Netheid en de wijkregisseur op dat er steeds meer vragen zijn rond ondernomen acties of ons beleid. In september ’23 wordt geïnformeerd over de resultaten van de acties rond netheid in de nieuwsbrief van En Route (stadsvernieuwingsproject), die wordt bedeeld in heel Dampoort en Sint-Amandsberg. Er wordt dan ook een e-zine uitgestuurd (netwerk wijkregisseur) met alle nodige details.

Als stad namen we al verschillende maatregelen, en dit ook vertrekkende vanuit de drie pijlers waarop we in het Banierpark maximaal inzetten.

1. PREVENTIE en SENSIBILISERING

a.    Er zijn een stadsbrede maatregelen zoals campagnes over correct aanbieden, zwerfvuil ... de tegemoetkoming in afvalkosten ...

b.    Gemeenschapswachten sensibiliseren actief in de wijk rond netheid.

c.    De diensten blijven actief zoeken naar hoe ze de gebruikers van het park het best kunnen aanspreken.

2. OPRUIMEN

d.    Meldingen van overvolle vuilnisbakken, te vegen straten, sluikstorten volgt IVAGO snel op. Bovendien is er een hoge ledigingsfrequentie van vuilnisbakken: In Banierpark 1x per dag en op vrijdagen twee keer per dag.

e.    Naast de inspanningen die IVAGO levert, is ook DBSE actief op het terrein, en ruimen zij er meerdere keren per week op.

3. HANDHAVING

f.    Als sluitstuk is er de derde pijler, handhaving. De burgemeester en zijn diensten zetten ook op verschillende facetten in om dit probleem aan te pakken, zo zijn er structurele acties door Gemeenschapswacht-vaststellers of politie met IVAGO in de wijk, anonieme observaties ...

g.    Bijzonder voor het Banierpark: de specifieke samenwerking tussen DBSE en GW-vaststeller om sluikstorters in park te identificeren.

Als stad blijven we inzetten op deze drie pijlers. Momenteel krijgen we heel wat vragen van buren. Samen met de Cel Regie Netheid bekijken we hoe we hierop reageren. We willen Gentenaren maximaal informeren over wat er gaande is, maar ook geen verwachtingen creëren die we niet kunnen inlossen.

Ik gaf het al meerdere keren aan dat indien de afvalproblematiek iets gemakkelijks zou zijn, we er al lang in geslaagd waren dit opgelost. Helaas spelen er heel wat factoren een rol, maar doen we ons uiterste best om dit aan te pakken en naar structurele oplossingen te zoeken.


wo 31/05/2023 - 09:01