Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_MV_00327 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Knijtenproblematiek

vragenuurtje
di 30/05/2023 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 30/05/2023 - 18:41
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya; Bert Misplon; Stijn De Roo; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele
2023_MV_00327 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Knijtenproblematiek 2023_MV_00327 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Knijtenproblematiek

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

/

Indiener(s)

Gert Robert

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

do 25/05/2023 - 11:54

Toelichting

In Hamme plaatst de Vlaamse waterweg de komende maanden De Wymeersval type 3 in natuurgebieden. Deze knijtenvallen met ultraviolette ledstrips worden aangedreven door zonnepanelen, de ledstrips trekken de knijten aan waarna ze verdrinken in een bak water met biologisch afbreekbare zeep. Een fijnmazig gaas zorgt ervoor dat er geen andere insecten door kunnen. De vallen zijn ontwikkeld door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en ook de Universiteit Antwerpen is betrokken in het project. Eerder pilootonderzoek in Berlare en Wichelen toonde aan dat de vallen heel effectief zijn.

Ook in onze stad is de knijtenplaag jammer genoeg een jaarlijks wederkerend fenomeen. 

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

  • Is de stad op de hoogte van dit proefproject?
  • Werd de stad door de universiteit en/of het KBIN gecontacteerd om hier zelf aan deel te nemen? Is het eventueel nog mogelijk om alsnog deel te nemen?
  • Vorig jaar antwoordde u mij dat de langetermijnoplossing zou bestaan uit een gecontroleerd gereduceerd getijdengebeid (GGG) en dat dit project zou starten in 2025. Zit dit nog op schema?
  • Welke maatregelen worden er dit jaar genomen tegen de knijten en hoe en wanneer wordt dit gecommuniceerd naar de omwoners?

Bespreking

Antwoord

  1. Is de stad op de hoogte van dit proefproject?
  2. Werd de stad door de universiteit en/of het KBIN gecontacteerd om hier zelf aan deel te nemen? Is het eventueel nog mogelijk om alsnog deel te nemen?

We zijn inderdaad op de hoogte en onze Groendienst staat in contact met de mensen die dit uitvoeren. De bedoeling is dat er dit jaar ook in Gent monitoring zal gebeuren door dezelfde instelling, nl. de Universiteit Antwerpen in opdracht van de Vlaamse Waterweg. We hebben hen gevraagd of het mogelijk is om  ook in Gentbrugge al met het nieuwe type knijtenvallen te werken, maar het gaat om een proefproject. Als blijkt dat alle parameters goed zijn (onderhoud, efficiëntie, vandalismegevoeligheid, duurzaamheid, …) kan en zal uiteraard bekeken worden waar ze in de toekomst ook op andere locaties gebruikt kunnen worden. 

    3. Vorig jaar antwoordde u mij dat de langetermijnoplossing zou bestaan uit een gecontroleerd gereduceerd getijdengebeid (GGG) en dat dit project zou starten in2025. Zit dit nog op schema?

Dit is een vraag voor de Vlaamse regering en de Vlaamse Waterweg die hier bevoegd is. Volgens de laatste informatie die onze diensten ter zake kregen (in maart dit jaar) zou de start op 2026 liggen, maar vandaag was niemand bereikbaar om dit te bevestigen.

    4. Welke maatregelen worden er dit jaar genomen tegen de knijten en hoe en wanneer wordt dit gecommuniceerd naar de omwoners?

Vorig jaar (16 mei 2022) hebben we samen met De Vlaamse Waterweg een info-avond georganiseerd waarin alle beschikbare informatie uitgebreid toegelicht is, ook wat men zelf kan doen om de hinder te verminderen (bv het inzetten van aromatische planten, lichtgekleurde kledij, het belang van ventilatie, welke insectenwerende middelen afdoende zijn, ….) Dit is na te lezen op https://www.sigmaplan.be/nl/projecten/scheldemeander-gent-wetteren/publicaties/44-scheldemeander-gent-wetteren.html, en is ook gesignaleerd in een bewonersbrief. Inwoners van de Scheldevallei zijn vorig jaar ook uitgenodigd op een workshop knijtenvallen, op 4 juli 2022; daar waren een dertigtal aanwezigen. Een online handleiding zal de komende weken ter beschikking gesteld worden op de website van Stad Gent. 

Gentenaars blijven welkom om knijten te melden via www.stad.gent/knijten. Samen met de monitoring door de Universiteit Antwerpen helpt dit om een goed zicht te hebben op de stand van zaken. 

Maar voor een structurele oplossing om knijten te beperken op lange termijn zijn we zoals u weet afhankelijk van de nieuwe constructie in Heusden, waarnaar u zelf al verwees. 

wo 31/05/2023 - 08:58