Terug
Gepubliceerd op 11/09/2023

2023_GR_00795 - Principiële vaststelling van de naam Scheldelindeweg voor de nieuwe verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4 - Vaststelling

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 18/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2023_GR_00795 - Principiële vaststelling van de naam Scheldelindeweg voor de nieuwe verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4 - Vaststelling 2023_GR_00795 - Principiële vaststelling van de naam Scheldelindeweg voor de nieuwe verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4 - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Deputatie van de Provincie heeft op 27 april 2023 een omgevingsvergunning afgegeven met betrekking tot de ontsluitingsweg bedrijventerrein Zwijnaarde II en III.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor een efficiënte werking van bijvoorbeeld de hulp- en veiligheidsdiensten is het noodzakelijk dat deze nieuwe weg een naam krijgt. 

Volgens artikel 1 van het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen is alleen de gemeenteraad bevoegd om namen van openbare wegen en pleinen vast te stellen.

De Dienst Beleidsparticipatie organiseerde voor de naamgeving van deze weg een burgerparticipatie. Bijgevolg brachten de burgers 4 naamsuggesties aan die werden onderzocht op geschiktheid en gelijkluidendheid met reeds bestaande plaatsnamen. Om die reden vielen uiteindelijk 3 naamsuggesties weg. De enige overblijvende en bruikbare naamsuggestie van de burgers is ‘Scheldelindeweg’, een variant op het toponiem Scheldelindeken

Het Archief Gent stelde ook het toponiem ‘Scheldelindeken’ voor, maar op advies van de Dienst Beleidsparticipatie en na overleg en bespreking met betrokken partijen werd voor gebruik van variant ‘Scheldelindeweg’ gekozen.

De suggestie van een vrouwennaam, in het verlengde van een aantal vrouwelijke straatnamen op Eiland Zwijnaarde, werd na onderzoek op geschiktheid en gelijkluidendheid als niet bruikbaar beschouwd.

Betreffende suggesties werden voor preadvies teruggekoppeld met de Cultuurraad met de vraag eventueel bijkomende naamsuggesties aan te brengen. In het antwoord van 22/05/2023 werden geen bijkomende namen voorgesteld.

Aangezien er maar 1 bruikbare naamsuggestie overblijft is stemming door de burgers niet meer aan de orde. Bijgevolg wordt de naam ‘Scheldelindeweg’ voorgesteld. In de 17de eeuw bevond zich op deze locatie een site met walgracht. In de 18de eeuw werd de site een kasteel, namelijk het kasteel Scheldelinde. Het kasteel met bijhorend park werd opgericht door Theodore Joseph Ghislain Coppens D’Eeckenbrugghe. Het kasteel verdween voor de uitbreiding van industriële vestigingen en bij het rechttrekken van de Schelde in de 20ste eeuw.

Over deze plaatsnaamgeving zal het advies van de Cultuurraad worden ingewonnen.

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, zal na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek worden georganiseerd.

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

Artikel 1

Stelt de naam ‘Scheldelindeweg' principieel vast voor de nieuwe verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4, zoals aangeduid met blauwe kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.


Bijlagen

  • PL680 plan nieuwe toestand
  • PL680 situatieplan