Terug
Gepubliceerd op 11/09/2023

2023_GR_00797 - Definitieve vaststelling van de naam Wittewalle voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Rostijnestraat voor het straatdeel langs de pare kant van huisnummer 2 tot en met huisnummer 20 tot aan de straat Eversdonk te Gent - Vaststelling

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 18/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2023_GR_00797 - Definitieve vaststelling van de naam Wittewalle voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Rostijnestraat voor het straatdeel langs de pare kant van huisnummer 2 tot en met huisnummer 20 tot aan de straat Eversdonk te Gent - Vaststelling 2023_GR_00797 - Definitieve vaststelling van de naam Wittewalle voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Rostijnestraat voor het straatdeel langs de pare kant van huisnummer 2 tot en met huisnummer 20 tot aan de straat Eversdonk te Gent - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad stelde op 24/04/2023 de naam 'Wittewalle' principieel vast voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Rostijnestraat voor het straatdeel langs de pare kant van huisnummer 2 tot en met huisnummer 20 tot aan de straat Eversdonk te Gent.

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, werd na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek georganiseerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Tijdens het openbaar onderzoek, dat werd gehouden van 15/05/2023 tot 19/06/2023, werden geen bezwaren ingediend. Er kan bijgevolg worden overgegaan tot de definitieve vaststelling van de naam.

De gedeeltelijke straatnaamwijziging heeft impact op meerdere adressen van zowel particulieren als ondernemingen. Daarom wordt voldoende tijd gegeven voor aanpassing van de adresgegevens. De datum waarop de gedeeltelijke straatnaamwijziging in voege gaat is maandag 25 maart 2024.

Adviezen

Cultuurraad Geen advies ontvangen

De Cultuurraad werd op 26/04/2023 op de hoogte gebracht van de organisatie van het openbaar onderzoek en bracht binnen de gestelde termijn geen advies uit. Overeenkomstig artikel 4, 2° van het Decreet plaatsnaamgeving wordt het advies als gunstig beschouwd.

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

Artikel 1

Stelt de naam 'Wittewalle' definitief vast voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Rostijnestraat voor het straatdeel langs de pare kant van huisnummer 2 tot en met huisnummer 20 tot aan de straat Eversdonk te Gent, zoals aangeduid met blauwe kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.

Artikel 2

Keurt goed dat de gedeeltelijke straatnaamwijziging in voege gaat op 25 maart 2024.


Bijlagen

  • plan bestaande toestand
  • plan nieuwe toestand
  • situatieplan