Terug
Gepubliceerd op 11/09/2023

2023_GR_00796 - Definitieve vaststelling van de naam Den Bellaertbrug voor de fiets- en voetgangersbrug over R4, ter hoogte van Vijfhoekstraat en Industrieweg te Mariakerke - Vaststelling

commissie algemene zaken, financiƫn en burgerzaken (AFB)
ma 18/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2023_GR_00796 - Definitieve vaststelling van de naam Den Bellaertbrug voor de fiets- en voetgangersbrug over R4, ter hoogte van Vijfhoekstraat en Industrieweg te Mariakerke - Vaststelling 2023_GR_00796 - Definitieve vaststelling van de naam Den Bellaertbrug voor de fiets- en voetgangersbrug over R4, ter hoogte van Vijfhoekstraat en Industrieweg te Mariakerke - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad stelde op 24 april 2023 de naam 'Den Bellaertbrug' principieel vast voor de fiets- en voetgangersbrug over R4, ter hoogte van Vijfhoekstraat en Industrieweg te Mariakerke.

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, werd na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek georganiseerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Tijdens het openbaar onderzoek, dat werd gehouden van 15 mei 2023 tot en met 19 juni 2023, werden geen bezwaren ingediend. Er kan bijgevolg worden overgegaan tot de definitieve vaststelling van de naam.

Adviezen

Cultuurraad Geen advies ontvangen

De Cultuurraad werd op 26 april 2023 op de hoogte gebracht van de organisatie van het openbaar onderzoek en bracht binnen de gestelde termijn geen advies uit. Overeenkomstig artikel 4, 2° van het Decreet Plaatsnaamgeving wordt het advies als gunstig beschouwd.

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

Artikel 1

Stelt de naam 'Den Bellaertbrug' definitief vast voor de fiets- en voetgangersbrug over R4, ter hoogte van Vijfhoekstraat en Industrieweg te Mariakerke, zoals aangeduid met blauwe kleur op het bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.


Bijlagen

  • PL686 Plan nieuwe toestand
  • PL686 Situatieplan