Terug
Gepubliceerd op 11/09/2023

2023_GR_00783 - Sluiten van enkele zones op begraafplaatsen - Goedkeuring

commissie algemene zaken, financiƫn en burgerzaken (AFB)
ma 18/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Isabelle Heyndrickx
2023_GR_00783 - Sluiten van enkele zones op begraafplaatsen - Goedkeuring 2023_GR_00783 - Sluiten van enkele zones op begraafplaatsen - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004, artikel 5.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004, artikel 5.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Gentse begraafplaatsen zijn in de eerste plaats plekken waar de laatste rustplaats van onze overledenen en het herdenken door nabestaanden centraal staan. Daarnaast is er steeds meer vraag naar nieuwe gedenkvormen, stille groene ruimtes en een betere toegankelijkheid. 

Naast nieuw noden geraken ook sommige gedenkvormen of zones op de begraafplaats  in onbruik. Daardoor kunnen bepaalde zones op de begraafplaatsen een verwaarloosd aanzicht hebben.  

Om de herinrichting en het beheer van de begraafplaatsen op middellange termijn mogelijk te maken, moeten er nu reeds maatregelen genomen worden rond een aantal perken op de begraafplaatsen. Onder meer door het sluiten van een aantal zones. Concessies in deze zones zullen niet meer verlengd kunnen worden. Het uitgangspunt hierbij is, dat er op termijn zo weinig mogelijk graven ambtshalve verplaatst moeten worden. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor de Westerbegraafplaats is een beheerplan opgemaakt waarin maatregelen zijn omschreven die maar gerealiseerd kunnen worden na het sluiten van bepaalde delen van de Westerbegraafplaats. Het beheerplan is ter kennisneming voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen op 23 april 2020.

Volgende zones worden gesloten:

Westerbegraafplaats:

Plein H 

Motivatie: Het plein heeft nog een lage bezetting van geconcedeerde grondgraven. In navolging van het beheerplan opgemaakt voor de Westerbegraafplaats, krijgt dit deel van de Westerbegraafplaats de functie van openbaar groen en een onthaalzone.

Deze groenzone zal tevens fungeren als een groenbuffer ten aanzien van de woontorens langsheen de Francisco Ferrerlaan en Leliestraat.

Plein C - columbarium

Motivatie: Het columbarium op dit plein heeft een lage bezetting en wegens de bouwfysische toestand van het columbarium zijn bezettingen niet aangewezen. In navolging van het beheerplan opgemaakt voor de Westerbegraafplaats, krijgt dit deel van de Westerbegraafplaats de functie van openbaar groen.

Deze groenzone zal tevens fungeren als een groenbuffer ten aanzien van de woontorens en woningen langsheen de Leliestraat en de Hyacintstraat

Plein T – doorsteek naar de Hippoliet Van Peenestraat

Motivatie:  In navolging van het beheerplan opgemaakt voor de Westerbegraafplaats, wordt hier een nieuwe doorgang en een onthaalzone gepland, aansluitend de verbindingsas richting te Leliestraat. 

 

Begraafplaats Drongen:

Nieuw Plein H - Rij 20 – 1t/m 5

Motivatie:  Deze urnenkelders liggen in de doorgang van de oude begraafplaats naar de nieuwe natuurbegraafplaats. 

Nieuw Plein E - Rij 1-3 

Motivatie: De urnenkelders kennen een lage bezetting en wegens de bouwfysische toestand zijn bijzettingen niet aangewezen. Dit type van urnenkelders wordt niet meer aangeboden en zijn aan een omvorming toe.

Activiteit

AC34016 Begraven en beheren begraafplaatsen

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het sluiten van volgende zones op de vermelde begraafplaatsen:

  • Westerbegraafplaats: Plein H, Plein C, Plein T - doorsteek naar de Hippoliet Van Peenestraat
  • Begraafplaats Drongen: Nieuw Plein H - Rij 20 – 1 t/m 5 en Nieuw Plein E - Rij 1-3. 

Bijlagen

  • Toelichting - te sluiten zones op de Gentse begraafplaatsen