Terug
Gepubliceerd op 11/09/2023

2023_GR_00799 - Definitieve vaststelling van de namen Rootgrachtpad en Industriepark-Drongen voor het nieuwe fiets- en wandelpad tussen Industriepark-Drongen en Noordhoutstraat en voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Kloosterstraat voor het straatdeel tussen Industriepark-Drongen en Baarleveldestraat te Drongen - Vaststelling

commissie algemene zaken, financiƫn en burgerzaken (AFB)
ma 18/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2023_GR_00799 - Definitieve vaststelling van de namen Rootgrachtpad en Industriepark-Drongen voor het nieuwe fiets- en wandelpad tussen Industriepark-Drongen en Noordhoutstraat en voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Kloosterstraat voor het straatdeel tussen Industriepark-Drongen en Baarleveldestraat te Drongen - Vaststelling 2023_GR_00799 - Definitieve vaststelling van de namen Rootgrachtpad en Industriepark-Drongen voor het nieuwe fiets- en wandelpad tussen Industriepark-Drongen en Noordhoutstraat en voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Kloosterstraat voor het straatdeel tussen Industriepark-Drongen en Baarleveldestraat te Drongen - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad stelde op 30 mei 2023 de namen 'Rootgrachtpad' en 'Industriepark-Drongen' principieel vast voor het nieuwe fiets- en wandelpad tussen Industriepark-Drongen en Noordhoutstraat en voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Kloosterstraat voor het straatdeel tussen Industriepark-Drongen en Baarleveldestraat te Drongen.

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, werd na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek georganiseerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Tijdens het openbaar onderzoek, dat werd gehouden van 19 juni 2023 tot 30 juli 2023, werd 1 bezwaarschrift ingediend binnen de termijn van het openbaar onderzoek dat bijgevolg ontvankelijk is. 

Het bezwaarschrift wordt in bijgevoegd verslag omstandig behandeld. 

De gemeenteraad beslist op basis van de weerlegging opgenomen in bijgevoegd verslag het bezwaar niet in te willigen. 

De gedeeltelijke straatnaamwijziging heeft geen impact op particulieren of ondernemingen.


Adviezen

Cultuurraad Geen advies ontvangen

De Cultuurraad werd op 1 juni 2023 op de hoogte gebracht van de organisatie van het openbaar onderzoek en bracht binnen de gestelde termijn geen advies uit. Overeenkomstig artikel 4, 2° van het Decreet Plaatsnaamgeving wordt het advies als gunstig beschouwd.

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

Artikel 1

Neemt nota van het verslag met weerlegging van het bezwaarschrift in kader van het openbaar onderzoek met betrekking tot de vaststelling van de namen 'Rootgrachtpad' en 'Industriepark-Drongen' voor het nieuwe fiets- en wandelpad tussen Industriepark-Drongen en Noordhoutstraat en voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Kloosterstraat voor het straatdeel tussen Industriepark-Drongen en Baarleveldestraat te Drongen.

Artikel 2

Stelt de naam 'Rootgrachtpad' definitief vast voor het nieuwe fiets- en wandelpad tussen Industriepark-Drongen en Noordhoutstraat te Drongen, zoals aangeduid met blauwe kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand.

Artikel 3

Stelt de naam 'Industriepark-Drongen' definitief vast voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Kloosterstraat voor het straatdeel tussen Industriepark-Drongen en Baarleveldestraat te Drongen, zoals aangeduid met rode kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand.


Bijlagen

  • PL690 plan bestaande toestand
  • PL690 plan nieuwe toestand
  • Bezwaarschrift 1
  • Verslag bezwaarschrift met weerlegging