Terug
Gepubliceerd op 11/09/2023

2023_MV_00419 - Mondelinge vraag van raadslid Johan Deckmyn: Vechtpartij buurtbewoners en Roma's

commissie algemene zaken, financiƫn en burgerzaken (AFB)
ma 18/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering
2023_MV_00419 - Mondelinge vraag van raadslid Johan Deckmyn: Vechtpartij buurtbewoners en Roma's 2023_MV_00419 - Mondelinge vraag van raadslid Johan Deckmyn: Vechtpartij buurtbewoners en Roma's

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Op vrijdag 11 augustus is het in de wijk Muide tot een grote vechtpartij gekomen tussen buurtbewoners en krakende Romazigeuners. We weten dat de stad al jaren kampt met de problematiek van krakers, maar na het mislukte opvanginitiatief aan de Lübecksite is de situatie nog erger geworden.

Sinds de laatste Roma daar vertrokken zijn, en het stadsbestuur geen flauw benul had waar ze naar toe waren, is het probleem alleen maar groter geworden. We weten ondertussen allemaal waar ze naar toe zijn, ze kraken panden overal in Gent en zorgen daarbij voor overlast. Een recent voorbeeld is het buurthuis De Blomme die de deuren moest sluiten, omdat hun pand onbruikbaar werd gemaakt door krakers. Tot overmaat van ramp is de inboedel nu ook stuk of gestolen.

Naast het buurthuis moet ook de wijk Muide eraan geloven. De buurtbewoners klagen er over overlast die veroorzaakt wordt door krakende Romazigeuners. Dit gaat vooral over diefstallen en vandalisme.

Hoewel geweld nooit een gepaste oplossing is, versta ik wel de frustraties van de buurtbewoners. Je ziet plots in uw wijk dat er panden gekraakt worden en dat deze nieuwe bewoners overlast veroorzaken. De stad laat alles op zijn beloop en dan kan de situatie uiteraard ontaarden. De stad moet hard optreden tegen deze criminelen, want anders zullen er steeds meer van deze toestanden ontstaan.

Ik heb ook nog volgende vragen:

Indiener(s)

Johan Deckmyn

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

vr 18/08/2023 - 09:34

Toelichting

  • Welke acties heeft het stadsbestuur al ondernomen om deze krakers op te sporen? 
  • Zal de stad krakers uitzetten en bestraffen? 
  • Welke preventieve maatregelen voorziet de stad om dit in de toekomst te vermijden?
  • Heeft de stad contact opgenomen met de buurtbewoners in de wijken waar de problemen zijn? Zo ja, wat waren de resultaten van deze contacten? Zo neen, waarom niet?
  • Hoe kan het dat panden die ‘kraakveilig’ gemaakt worden, nog steeds gekraakt worden? 
  • Zijn er andere partners betrokken, bijvoorbeeld thuispunt Gent, politie, sociale diensten,…?