Terug
Gepubliceerd op 11/09/2023

2023_GR_00792 - Opvolgingsrapportering voor het jaar 2023 over de inhoudelijke voortgang van het meerjarenplan - Kennisneming

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 18/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens
2023_GR_00792 - Opvolgingsrapportering voor het jaar 2023 over de inhoudelijke voortgang van het meerjarenplan - Kennisneming 2023_GR_00792 - Opvolgingsrapportering voor het jaar 2023 over de inhoudelijke voortgang van het meerjarenplan - Kennisneming

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 263

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 263
  • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, artikel 6 en artikel 29

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Decreet over het lokaal van bestuur van 22 december 2017 voorziet in een geïntegreerde planning van de gemeente en het OCMW.

De decreetgever beperkt voortaan de verplichte rapportering aan de raad omwille van kredietwijziging en autorisatie van de kredieten door meer de nadruk te leggen op de rapportering over realisatie van het geplande beleid in een opvolgingsrapportering.

De toepassing van deze regels impliceert dat er over de tussentijdse realisatie van dit meerjarenplan wordt gerapporteerd middels deze opvolgingsrapportering.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De decreetgever versterkt de inhoudelijke rapportering naar de raad. Deze bevat een overzicht van de realisatie van de prioritaire doelstellingen, een update van de financiële risico's en de grondslagen en assumpties waarop de aanpassing van het meerjarenplan bij budgetwijziging 2023 is gebouwd. De aanrekeningen die in de rapporteringen worden getoond, betreffen in regel de boekingen tot en met eind juni 2023. Deze realisaties worden telkens vergeleken met de laatste planningscijfers van de budgetwijziging 2023.

Activiteit

AC35510 Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van de opvolgingsrapportering voor het jaar 2023 over de inhoudelijke voortgang van het meerjarenplan, zoals toegevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Opvolgingsrapportering 2023.pdf
  • Presentatie opvolgingsrapportering 2023 - commissie AFB.pdf