Terug
Gepubliceerd op 11/09/2023

2023_RMW_00117 - Reglement - Tarief voor diensten aangeboden in de lokale dienstencentra, assistentiewoningen en woonzorgcentra - Wijziging

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 18/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens
2023_RMW_00117 - Reglement - Tarief voor diensten aangeboden in de lokale dienstencentra, assistentiewoningen en woonzorgcentra - Wijziging 2023_RMW_00117 - Reglement - Tarief voor diensten aangeboden in de lokale dienstencentra, assistentiewoningen en woonzorgcentra - Wijziging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Wetboek Economisch Recht, Boek XIX 'Schulden van de consument'

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het tariefreglement voor diensten aangeboden in de lokale dienstencentra, assistentiewoningen en woonzorgcentra werd voor het eerst goedgekeurd op 25 mei 2020 en laatst gewijzigd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 31 mei 2023.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij de codificatie van de tarieven opgenomen in dit reglement in 2020, werd de standaardbepaling in verband met de inning overgenomen uit de retributiereglementen van de stad. Daarbij werd voorbijgegaan aan de bestaande praktijk, de aard van dienstverlening en het doelpubliek van de OCMW-dienstverlening.


Concreet was (net zoals bij de stadsretributies) voorzien in een aanmaankost indien, na een kosteloze herinnering, een aangetekende aanmaning moet worden verzonden. In de praktijk werden (en worden) geen aanmaankosten aangerekend. Sowieso is het aantal aangetekende aanmaningen voor dienstverlening opgenomen in dit reglement beperkt: het gaat over eerder kleine bedragen, die bovendien vaak op voorhand en/of ter plekke worden betaald.

Voorstel is om het reglement aan te passen en geen aanmaankost aan te rekenen. Argumenten daarvoor zijn onder meer:

  • de kosten (technisch en arbeidsmatig) om voor deze aanmaningen een aanmaankost op te zetten versus de beperkte financiële baten gezien de beperkte toepassing (kleine bedragen, weinig aanmaningen)
  • de beperkte recuperatiegraad (lage saldo's tot 10 EUR verantwoorden geen aangetekende zendingen)
  • de aard van de dienstverlening
  • het doelpubliek van deze retributie
  • conflict met de doelstelling 'eenheid van schuld'

De wijzigingen treden in werking op 1 oktober 2023.

Activiteit

ACJ0000 Coördinatie lokale dienstencentra

Besluit

Artikel 1

Wijzigt het artikel 6 'Inning' van het reglement 'Tarief voor diensten aangeboden in de lokale dienstencentra, assistentiewoningen en woonzorgcentra' als volgt:

  • de woorden 'en worden 25 euro administratiekosten aangerekend' worden geschrapt

De wijzigingen treden in werking op 1 oktober 2023.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Tarief voor diensten aangeboden in de lokale dienstencentra, assistentiewoningen en woonzorgcentra' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Gecoördineerde versie gewijzigd tariefreglement - met markeringen
  • Gecoördineerde versie gewijzigd tariefreglement