Terug
Gepubliceerd op 11/09/2023

2023_GR_00800 - Definitieve vaststelling van de namen Piribeylipad en Verzetspad voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Meierij voor het wegdeel vanaf de paaltjes tot en met de korte aftakking onder Meierijbrug tot aan Frans De Mildreef te Ledeberg en voor het wegdeel in het verlengde van het te herbenoemen wegdeel langs de Schelde te Ledeberg tot aan de grens met Merelbeke - Vaststelling

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 18/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2023_GR_00800 - Definitieve vaststelling van de namen Piribeylipad en Verzetspad voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Meierij voor het wegdeel vanaf de paaltjes tot en met de korte aftakking onder Meierijbrug tot aan Frans De Mildreef te Ledeberg en voor het wegdeel in het verlengde van het te herbenoemen wegdeel langs de Schelde te Ledeberg tot aan de grens met Merelbeke - Vaststelling 2023_GR_00800 - Definitieve vaststelling van de namen Piribeylipad en Verzetspad voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Meierij voor het wegdeel vanaf de paaltjes tot en met de korte aftakking onder Meierijbrug tot aan Frans De Mildreef te Ledeberg en voor het wegdeel in het verlengde van het te herbenoemen wegdeel langs de Schelde te Ledeberg tot aan de grens met Merelbeke - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad stelde op 26 juni 2023 de namen 'Piribeylipad' en ‘Verzetspad' principieel vast voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Meierij voor het wegdeel vanaf de paaltjes tot en met de korte aftakking onder Meierijbrug tot aan Frans De Mildreef te Ledeberg en voor het wegdeel in het verlengde van het te herbenoemen wegdeel langs de Schelde te Ledeberg tot aan de grens met Merelbeke.

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, werd na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek georganiseerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Tijdens het openbaar onderzoek, dat werd gehouden van 24 juli 2023 tot 27 augustus 2023, werden geen bezwaren ingediend. Er kan bijgevolg worden overgegaan tot de definitieve vaststelling van de namen.

Adviezen

Cultuurraad Gunstig advies

De Cultuurraad werd op 29/06/2023 op de hoogte gebracht van de organisatie van het openbaar onderzoek en bracht binnen de gestelde termijn gunstig advies uit.

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

Artikel 1

Stelt de naam 'Piribeylipad' definitief vast voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Meierij voor het wegdeel vanaf de paaltjes tot en met de korte aftakking onder Meierijbrug tot aan Frans De Mildreef te Ledeberg, zoals aangeduid met rode kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.

Artikel 2

Stelt de naam ‘Verzetspad' definitief vast voor het wegdeel in het verlengde van het te herbenoemen wegdeel langs de Schelde te Ledeberg tot aan de grens met Merelbeke, zoals aangeduid met blauwe kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.


Bijlagen

  • PL685 plan bestaande toestand
  • PL685 plan nieuwe toestand
  • PL685 situatieplan