Terug
Gepubliceerd op 11/09/2023

2023_MV_00429 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Grafconcessies verdienstelijke personen

commissie algemene zaken, financiƫn en burgerzaken (AFB)
ma 18/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering
2023_MV_00429 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Grafconcessies verdienstelijke personen 2023_MV_00429 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Grafconcessies verdienstelijke personen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Afhankelijk van de plaats van begraven en het soort graf kunnen in Gent grafconcessies voor 10 of 25 jaar afgesloten worden die na afloop telkens voor dezelfde duurtijd verlengd kunnen worden. Wordt de concessie niet verlengd, dan komt het graf in het beheer van de stad Gent voor eventueel hergebruik van de plaats.

Voor een graf van een persoon van lokaal of bovenlokaal historisch belang bestaat een systeem van peter- en meterschap. Zowel particulieren als verenigingen of bedrijven kunnen peter of meter worden van een grafmonument en staan dan in voor het onderhoud en eventuele instandhoudings- en/of restauratiewerken van het graf. Het Willemsfonds is bijvoorbeeld peter van het graf van Jan Frans Willems op de begraafplaats van Sint-Amandsberg.

Nu en dan verschijnen berichten in de media over graven van verdienstelijke Gentenaars waarvan de concessie verloopt. Dat was bijvoorbeeld het geval voor het graf van kunstpaus Jan Hoet en zeer recent voor het graf van Wilfried Morbée - beter bekend als krachtpatser John Massis - die op 12 juli 1988 overleed en een laatste rustplaats kreeg op  de begraafplaats van Gentbrugge.

In een krantenartikel verklaarde de schepen: “In het geval van een verdienstelijk persoon zal het graf nooit worden verwijderd. Mocht de familie de concessie in zo’n geval niet verlengen, dan komt het graf in beheer van de Stad.”

Indiener(s)

Christophe Peeters

Gericht aan

Isabelle Heyndrickx

Tijdstip van indienen

wo 30/08/2023 - 11:17

Toelichting

  1. Hoe wordt het einde van een concessie gecommuniceerd?
  2. Wat gebeurt er met graven van verdienstelijke personen waarvan de concessie niet verlengd wordt?
  3. Kan de schepen specifiek voor het graf van John Massis bevestigen dat het niet zal verdwijnen?