Terug
Gepubliceerd op 11/09/2023

2023_MV_00443 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Verzoekschrift ‘Klacht omtrent overlast door agressief, asociaal en roekeloos rijgedrag wijk Brugse Poort’

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 18/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering
2023_MV_00443 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Verzoekschrift ‘Klacht omtrent overlast door agressief, asociaal en roekeloos rijgedrag wijk Brugse Poort’ 2023_MV_00443 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Verzoekschrift ‘Klacht omtrent overlast door agressief, asociaal en roekeloos rijgedrag wijk Brugse Poort’

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

wo 06/09/2023 - 18:47

Toelichting

Bewoners van de wijk Brugse Poort – Rooigem hebben recent een verzoekschrift ingediend in verband met de overlast door agressief, asociaal en roekeloos rijgedrag in hun buurt. Dit verzoekschrift werd ondersteund door bijgevoegde petitie die ondertekend werd door 150 bewoners. Ik citeer hun relaas hier graag integraal, kwestie van de aangekaarte problematiek duidelijk te schetsen: 

“Als inwoner van de wijk Brugse Poort - Rooigem ervaar ik, samen met vele buren, al ruim een jaar

overlast veroorzaakt door bestuurders met een agressief, asociaal en roekeloos rijgedrag. Deze overlast

bestaat onder andere uit luid optrekken, knalpotten, luide muziek, racen, … Hun verzamelplaats is veelal

het Esso tankstation (Rooigemlaan 2) waar ook andere vormen van overlast (luide muziek en

conversaties, zwerfvuil, …) opgemerkt kunnen worden.

Naast het intimiderend karakter, verstoort de overlast onze nachtrust en brengen de voortdurend

wederkerig optredende stresspieken schade toe aan onze gezondheid. Het racen, waarbij de toegelaten

snelheid ruim wordt overschreden, zorgt bovendien voor onveilige situaties voor andere weggebruikers.

Eveneens worden andere bestuurders opgejaagd door bumperklevers met luid brullende motoren achter

zich.

Het valt mij op dat de huidige door jullie gehanteerde maatregelen weinig tot geen verbetering brengen.

Meer nog, medebewoners laten mij weten dat er een gevoel van straffeloosheid bestaat bij de

overlastverzoorzakers omwille van het feit dat de politiediensten nauwelijks tot niet in staat zijn om

vaststellingen ter plaatse uit te voeren.

Daarom bezorg ik u in bijlage het verzoek dat door een 150-tal bewoners werd ondertekend. We vragen

dat de stad haar verantwoordelijkheid opneemt en doortastende en doeltreffende maatregelen uitwerkt

en kordaat toepast teneinde deze overlast te kunnen stoppen.

De burgemeester is bevoegd voor de behandeling van deze problemen, die – zoals welbekend – ook in sommige andere Gentse wijken een plaag vormen.

Vandaar mijn vragen: 

  1. Wat is de reactie van de burgemeester op het verzoekschrift? Plant de burgemeester een overleg met de buurtbewoners of heeft dit eventueel al plaatsgevonden?
  2. Welke maatregelen plant de burgemeester te nemen of zijn er eventueel al genomen?
  3. Hoe zullen de genomen maatregelen opgevolgd worden? Zal hierbij ruimte zijn voor participatie door de buurtbewoners?