Terug
Gepubliceerd op 11/09/2023

2023_MV_00451 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Opvangplaatsen voor aanvragers internationale bescherming

commissie algemene zaken, financiƫn en burgerzaken (AFB)
ma 18/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering
2023_MV_00451 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Opvangplaatsen voor aanvragers internationale bescherming 2023_MV_00451 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Opvangplaatsen voor aanvragers internationale bescherming

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Het gebrek aan opvangplaatsen voor verzoekers van internationale bescherming is weerom brandend actueel.

Wie asiel aanvraagt moet minstens ook het recht op een menswaardige opvang gegarandeerd krijgen.

Deze realiteit is niet nieuw.

In Gent, als lokale overheid, zijn we gastvrij en hebben we heel wat opvangplaatsen en initiatieven ter ondersteuning van mensen die in ons land vragen om internationale bescherming.

Zo is er het Stedelijk Opvanginitiatief, de Reno-boot van Fedasil, projecten met het CAW waaronder de Blekerij, opvanginitiatieven voor Oekraïense vluchtelingen, ook burgers en middenveld tonen zich erg gastvrij in Gent.

Uit eerdere commissies kunnen we besluiten dat de Stad zich geëngageerd heeft om in 2023 plekken bij te gaan zoeken. 

Concreet:

Einde 2022 was er een vraag van Staatssecretaris De Moor en Fedasil aan de lokale besturen om mee te helpen voorzien in extra opvangplaatsen . 

Stad Gent zou daarop in de loop van 2023 ingaan, met een uitbreiding van opvangplaatsen binnen het Stedelijk Opvanginitiatief. 

Eerder vorig jaar werd in de commissie AFB ook gezegd dat zowel het stadsbestuur als North Sea Port verder willen gaan met de opvang op de Reno in de Gentse voorhaven in samenwerking met Fedasil. Er werd nog meegegeven dat een alternatieve infrastructuur voor de Reno wel wenselijk is en bovendien dat ook daar de capaciteit van 240 plaatsen nu, voor wat ons betreft, uitgebreid mag worden. 

Ik onderschrijf ten zeerste de stelling van het stadsbestuur toen dat we als Stad Gent vinden dat iedereen een tandje moet bijsteken en dat wij daar aan willen bijdragen. 

De behoefte aan extra plekken erbij is vandaag nog steeds actueel.

Daarom mijn volgende vragen:

Indiener(s)

Fourat Ben Chikha

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

vr 08/09/2023 - 11:08

Toelichting

  1. De actuele overeenkomst met betrekking tot de Reno is nu bijna afgelopen (loopt tot oktober 2023). Heeft de bereidwilligheid van Stad Gent om daar extra opvangcapaciteit mogelijk te maken een gevolg gekregen in de vernieuwde overeenkomst voor de Reno? Zo ja, hoeveel plaatsen, vanaf wanneer?
  2. Zijn er al extra lokale opvangplaatsen bijgekomen of staan deze gepland in het kader van het Gentse Stedelijk Opvanginitiatief in de loop van 2023?  Zo ja hoeveel?
  3. Is er gezien de crisis waar we nu weer mee geconfronteerd worden, een bijkomende vraag aan Gent gesteld door Staatssecretaris De Moor?