Terug
Gepubliceerd op 14/09/2023

2023_MV_00455 - Mondelinge vraag van raadslid Tom De Meester: Constructie van onderaannemers en sociale dumping op de Leopoldskazerne

commissie algemene zaken, financiƫn en burgerzaken (AFB)
ma 18/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering
2023_MV_00455 - Mondelinge vraag van raadslid Tom De Meester: Constructie van onderaannemers en sociale dumping op de Leopoldskazerne 2023_MV_00455 - Mondelinge vraag van raadslid Tom De Meester: Constructie van onderaannemers en sociale dumping op de Leopoldskazerne

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Op 12 juli werd via de pers bekend dat er een chaotisch kluwen van onderaannemers actief is op de werf van de Leopoldskazerne. Enkele ex-werknemers konden zich niet meer verzoenen met die werkomstandigheden en getuigden hierover. N.a.v. dat nieuws diende de PVDA-fractie een schriftelijke vraag in over de meldingen en vaststellingen die er gebeurden binnen de Groep Gent over deze werf. Uit het antwoord bleek dat de stad op de hoogte was van een arbeidsongeval, een torenkraan die overbelast werd en dat de werf te vroeg zou opstarten.

Ook vond er op 1 juni 2023 een brand plaats op de Leopoldskazerne, hoewel de brandweer en politie op de hoogte waren van deze brand, was over die gebeurtenis geen sprake in het schriftelijk antwoord.

De PVDA-fractie heeft bij het antwoord op de schriftelijke vraag nog volgende bijkomende vragen:

Indiener(s)

Tom De Meester

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

di 12/09/2023 - 13:33

Toelichting

- Waarom gingen er geen alarmen af bij het stadsbestuur na de meldingen waarover sprake in het schriftelijk antwoord?

- Wat is de reden dat de brand op de Leopoldskazerne niet werd vermeld bij het schriftelijk antwoord? Bijkomende vraag daarover: is de oorzaak van de brand ondertussen gekend?

- Zijn er nog meldingen/vaststellingen die ontbreken bij de schriftelijke vraag over de werf op de Leopoldskazerne?

- Was het stadsbestuur op de hoogte over de constructie van onderaannemers op deze werf?

- Welke stappen zal het stadsbestuur zetten om sociale dumping tegen te gaan?