Terug commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)

Mon 18/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet van de burgemeester

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het sluiten van volgende zones op de:

    • Westerbegraafplaats: Plein H, Plein C, Plein T - doorsteek naar de Hippoliet Van Peenestraat
    • begraafplaats Drongen: Nieuw Plein H - Rij 20 – 1 t/m 5 en Nieuw Plein E - Rij 1-3,

    zodat noodzakelijke herinrichtingsplannen kunnen worden doorgevoerd.

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Departement Financiën
Team Beheer en Ondersteuning
Team Belastingen Economie
Team Belastingen Wonen
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Preventie voor Veiligheid
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Strategische Coördinatie
Dienst Stedelijke Vernieuwing

Bevoegdheid OCMW

Departement Financiën
Team Sociale dienstverlening
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Organisatie en Omgeving
Team Belastingen Wonen
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Besloten vergadering

Agendapunten

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM