Terug
Gepubliceerd op 12/09/2023

2023_GR_00759 - Reglement - Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Bedrijfsvoering - Opheffing

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 19/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens
2023_GR_00759 - Reglement - Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Bedrijfsvoering - Opheffing 2023_GR_00759 - Reglement - Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Bedrijfsvoering - Opheffing

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°


Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het reglement 'Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Bedrijfsvoering' werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2019. Het reglement omvat de retributie voor verkoop van dranken door Het Vredeshuis.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Over de verkoop van dranken, dat als enige item in dit reglement is opgenomen, kan de vraag gesteld worden of dit wel een technische dan wel eerder een administratieve dienstverlening is.

De dienstverlening was tijdelijk stopgezet, en zal worden verdergezet door het Team Mondiale Solidariteit op een andere locatie. 

De dienstverlening wordt op dezelfde gemeenteraadszitting opgenomen in het (daarmee enig overblijvende) retributiereglement voor (administratieve) diensten van het Departement Bedrijfsvoering zodat er geen financiële gevolgen zijn.

Het huidige retributiereglement voor diensten van technische aard van het Departement Bedrijfsvoering wordt daarmee opgeheven.

Besluit

Artikel 1

Heft het reglement 'Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Bedrijfsvoering' op met ingang van 1 juli 2023.


Bijlagen

  • Op te heffen retributiereglement