Terug
Gepubliceerd op 14/09/2023

2023_GR_00829 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor noodhulpverlening na de aardbeving in Marokko van 8 september 2023 - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 19/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2023_GR_00829 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor noodhulpverlening na de aardbeving in Marokko van 8 september 2023 - Goedkeuring 2023_GR_00829 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor noodhulpverlening na de aardbeving in Marokko van 8 september 2023 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het betreft de toekenning van een subsidie aan het Rode Kruis die noch door een reglement, noch door een overeenkomst geregeld wordt en niet nominatief in de meerjarenplanning werd opgenomen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij de aardbeving met een kracht van 6,8 in de buurt van Marrakech tijdens de nacht van vrijdag 8 september op zaterdag 9 september vielen al meer dan 2.000 dodelijke slachtoffers en 2000 gewonden. De materiële schade is enorm.

De Stad Gent maakt 35.000 euro vrij voor voor het Rode Kruis, bovenop het bestaande noodhulpreglement. 

Het Rode Kruis-Vlaanderen is via hun partnerorganisatie, de Marokkaanse Rode Halve Maan, al erg actief in het getroffen gebied.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op het Rode Kruis-Vlaanderen rekeningnummer BE28 0960 0000 9620.

De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

Overzicht van de uitgaven


Dienst* Internationale Relaties & Netwerken
Budgetplaats 3456900TS 
Categorie*
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2023 35000
Totaal 35000

Voorgestelde uitgaven

€ 35.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34569 Het versterken van het draagvlak voor internationale solidariteit

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 35.000 euro, die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld  – aan het Rode Kruis Vlaanderen, in het kader van het verlenen van noodhulp na de aardbeving in Marokko van 8/09/2023.