Terug
Gepubliceerd op 20/09/2023

2023_MV_00461 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Geluidsmuur dierenasiel tegen lawaaioverlast

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 19/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 19/09/2023 - 19:51
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Hafsa El-Bazioui; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Zeneb Bensafia; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Martine Verhoeve; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Karlijn Deene; Anne Schiettekatte; Carl De Decker; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anneleen Van Bossuyt; Sonja Welvaert; Alana Herman; Karla Persyn; Anton Vandaele; Bart De Muynck; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2023_MV_00461 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Geluidsmuur dierenasiel tegen lawaaioverlast 2023_MV_00461 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Geluidsmuur dierenasiel tegen lawaaioverlast

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Gert Robert

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

di 12/09/2023 - 17:24

Toelichting

In april stelde ik hier al een opvolgvraag over het verhogen van de geluidsmuur aan het dierenasiel aan de Watersportbaan om de geluidsoverlast voor de bewoners in de buurt te beperken. De schepen antwoordde toen dat volgens de informatie waarover ze beschikte een aannemer na het bouwverlof van start zou gaan. Ondertussen meldt men me vanuit de buurt dat de werken nog altijd niet gestart zijn (situatie op 5 september), met als gevolg dat de geluidsoverlast aanhoudt. Het begint voor de bewoners aldaar nu allemaal wel erg lang te duren.

Vandaar mijn vragen: 

  1. Vanwaar het nieuwe uitstel? Kan de schepen bevestigen dat de werken eerstdaags van start gaan?
  2. Wanneer zullen dan nieuwe metingen worden uitgevoerd om het effect van de verhoogde muur in kaart te brengen?

Bespreking

Antwoord

De Dienst Toezicht heeft de situatie de voorbije jaren nauwgezet opgevolgd en zal dat ook blijven doen. 

Eerdere pv’s - de laatste dateert van september 2020 - werden door het parket geseponeerd onder voorwaarden. Met een ingewikkelde term heet dat “pretoriaanse probatie” waarbij de voorwaarde erin bestaat dat ze de maatregelen nemen zoals afgesproken om de geluidshinder te vermijden. 

In de loop van 2022 was er contact met de omwonenden omdat de toestand opnieuw verslechterde. De buren gingen toch niet in op het aanbod van toezicht om een nieuwe meting uit te voeren. Reden? De hinder was minder uitgesproken.  

In tussentijd bleef Dienst Toezicht contact houden met de omwonenden. 

In de loop van augustus 2023 werd aan Dienst Toezicht gevraagd een nieuwe geluidsmeting uit te voeren.  

De Dienst Toezicht ging op 8 september ter plaatse maar metingen konden niet worden uitgevoerd omdat er op dat moment zeer luidruchtige snoei- en rooiwerken in de buurt doorgingen.  

Een nieuwe afspraak wordt eerstdaags vastgelegd, van zodra men aan Dienst Toezicht bevestigt dat deze werken afgelopen zijn. Als geluidsmetingen uit zouden wijzen dat de geluidsnormen nog steeds worden overschreden, zal de Dienst Toezicht opnieuw proces-verbaal opstellen. 

Uit contacten met het Dierenasiel bleek dat deze avond, op dit eigenste ogenblik, een bestuursvergadering plaatsvindt waar de gunning van de opdracht zou besproken worden.  

We zullen na vanavond meer details opvragen over de uitvoering van de werken.  

De bal ligt nu in het kamp van het Dierenasiel. We hebben geen stok achter de deur. Voor de uitvoering van de werken zijn zij nu aan zet. Maar natuurlijk moeten ze zich te allen tijde aan de wettelijke normen houden.  

We zullen vragen dat de timing van de werken gecommuniceerd zal worden met de buurt.

wo 20/09/2023 - 10:14