Terug
Gepubliceerd op 19/09/2023

Agenda  commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)

di 19/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering

 • 25.

  2023_GR_00824 - Subsidieovereenkomst voor investeringen in energiezuinige maatregelen voor werkingsjaren 2021-2024 met Dimensa Woonmaatschappij bv - Addendum - Goedkeuring

 • 26.

  2023_GR_00825 - Subsidieovereenkomst voor investeringen in energiezuinige maatregelen voor werkingsjaren 2021-2024 met Thuispunt Gent bv - Addendum - Goedkeuring

 • 27.

  2023_GR_00828 - Overheidsopdracht van werken - Aanduiding van een private partner voor de opdrachthoudende vereniging IVAGO - PBR/2023/000 - ID 5498 - Oproep tot deelneming - Selectieleidraad - Goedkeuring

 • 28.

  2023_GR_00829 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor noodhulpverlening na de aardbeving in Marokko van 8 september 2023 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 35.000 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan het Rode Kruis in het kader van noodhulp na de aardbeving in Marokko van 8/09/2023.