Terug
Gepubliceerd op 13/11/2023

2023_GR_00975 - Gemeenteraadsbesluit nummer 00375 van 27 april 2020 betreffende ‘Definitieve vaststelling van de namen 'Albaliweg', 'Siriusstraat', 'Polarisstraat' en 'Mizarweg' voor aan te leggen wegen in een verkaveling uitgevend op Zuidbroek te Mariakerke’ – Gedeeltelijke intrekking - Goedkeuring

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 20/11/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2023_GR_00975 - Gemeenteraadsbesluit nummer 00375 van 27 april 2020 betreffende ‘Definitieve vaststelling van de namen 'Albaliweg', 'Siriusstraat', 'Polarisstraat' en 'Mizarweg' voor aan te leggen wegen in een verkaveling uitgevend op Zuidbroek te Mariakerke’ – Gedeeltelijke intrekking - Goedkeuring 2023_GR_00975 - Gemeenteraadsbesluit nummer 00375 van 27 april 2020 betreffende ‘Definitieve vaststelling van de namen 'Albaliweg', 'Siriusstraat', 'Polarisstraat' en 'Mizarweg' voor aan te leggen wegen in een verkaveling uitgevend op Zuidbroek te Mariakerke’ – Gedeeltelijke intrekking - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 27 april 2020 stelde de gemeenteraad ondermeer de naam 'Albaliweg' definitief vast voor een weg in een verkaveling uitgevend op Zuidbroek te Mariakerke (besluit nummer 2020 GRMW 00375).

Hierbij werd het verkavelingsplan als basis genomen, waarop nog aan te leggen wegen stonden aangeduid als over te dragen naar het openbaar domein.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Na realisatie van de verkaveling uitgevend op Zuidbroek bleek dat de op plannen in bijlage als ‘Albaliweg’ aangeduide strook geen weg betreft. In werkelijkheid gaat het om een strook bestaande uit gracht en groen, wat sowieso niet wordt benoemd.

In de feiten blijkt dat de strook, die verkeerdelijk als ‘Albaliweg’ werd benoemd, een private strook is, die achter de woningen door loopt en waar enkel tuinen aan grenzen. De strook werd aangeduid met blauwe kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.
Er grenzen geen woningen aan deze strook, en er werd nagegaan dat geen adressering op betreffende ‘weg’ werd toegekend. De vaststelling van de ‘Albaliweg’ heeft tot op heden geen rechtsgevolgen teweeggebracht, waardoor een intrekking van deze naamgeving de beste oplossing lijkt.

Dienvolgens dient artikel 1 van het gemeenteraadsbesluit van 27 april 2020 met betrekking tot de definitieve vaststelling van de namen ‘Albaliweg’, ‘Siriusstraat’, ‘Polarisstraat’ en ‘Mizarweg’ voor aan te leggen wegen in een verkaveling uitgevend op Zuidbroek te Mariakerke, ingetrokken te worden.

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

Artikel 1

Trekt het gemeenteraadsbesluit nummer 00375 van 27 april 2020 betreffende ‘Definitieve vaststelling van de namen 'Albaliweg', 'Siriusstraat', 'Polarisstraat' en 'Mizarweg' voor aan te leggen wegen in een verkaveling uitgevend op Zuidbroek te Mariakerke’ gedeeltelijk in, meer bepaald de beslissing in artikel 1 houdende de definitieve vaststelling van de naam 'Albaliweg' voor een weg in een verkaveling uitgevend op Zuidbroek te Mariakerke.


Bijlagen

  • PL636 Plan nieuwe toestand
  • PL636 Situatieplan