Terug
Gepubliceerd op 13/11/2023

2023_GR_00909 - Reglement - Belasting op reclame zichtbaar van op de openbare weg - Wijziging

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 20/11/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens
2023_GR_00909 - Reglement - Belasting op reclame zichtbaar van op de openbare weg - Wijziging 2023_GR_00909 - Reglement - Belasting op reclame zichtbaar van op de openbare weg - Wijziging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3 en artikel 41, 9° en 14°

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Grondwet, artikel 170
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De belasting op de reclame zichtbaar vanop de openbare weg werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2019 en laatst gewijzigd op 30 mei 2023. De laatste wijziging betrof de indexering van de tarieven.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Na goedkeuring door de gemeenteraad bleek dat de maximumtarieven in artikel 4 voor aanslagjaar 2024  en 2025 foutief zijn berekend ingevolge de verschuiving van de kolommen.

Voorgesteld wordt om deze materiële vergissingen recht te zetten en de tarieven  te corrigeren met inwerkingtreding op 1 juli 2023.

Het Team Belastingen Economie+ is gelast met de toepassing van dit reglement.

Activiteit

AC35508 Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

Besluit

Artikel 1

Wijzigt de maximumtarieven in artikel 4 voor de aanslagjaren 2024-2025 van het reglement Belasting op reclame zichtbaar van op de openbare weg als volgt: 

  1. Voor de mobiele reclame op dragers die niet hoofdzakelijk met het opzet van reclamevoering op de openbare weg worden verplaatst bedraagt de belasting

Tarief in €/m²

2024

2025

STANDAARD
Maximumtarief 

90

92

DYNAMISCHE DRAGER
Maximumtarief 

226

230

 

  1. Voor mobiele reclame op dragers die hoofdzakelijk met het opzet van reclame op de openbare weg worden verplaatst bedraagt de belasting

Tarief in €/m²

2024

2025

STANDAARD
Maximumtarief 

1804

1841

DYNAMISCHE DRAGER
Maximumtarief 

4511

4601

 

  1. Vaste reclame

Tarief in €/m²

2024

2025

STANDAARD
Maximumtarief 

90

92

DYNAMISCHE DRAGER
Maximumtarief 

226

230

 

De wijzigingen treden in werking op 1 juli 2023.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Belasting op reclame zichtbaar van op de openbare weg' zoals gevoegd in bijlage.
Bijlagen

  • Te wijzigen reglement reclame
  • Gewijzigde reglement reclame met markeringen
  • Gewijzigd reglement reclame gecoördineerde versie