Terug
Gepubliceerd op 13/11/2023

2023_GR_00908 - Reglement - Belasting op de inname van het openbaar domein - Wijziging

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 20/11/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens
2023_GR_00908 - Reglement - Belasting op de inname van het openbaar domein - Wijziging 2023_GR_00908 - Reglement - Belasting op de inname van het openbaar domein - Wijziging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3 en artikel 41, 9° en 14°

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Grondwet, artikel 170
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De belasting op de inname van het openbaar domein werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2019 en laatst gewijzigd op 30 mei 2023. De laatste wijziging betrof de indexering van de tarieven.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Na goedkeuring door de gemeenteraad bleek dat  het maximumtarief in artikel 4 § 1. categorie 1 ten onrechte geïndexeerd werd voor aanslagjaar 2023. Wat de maximumtarieven betreft, werd naar analogie van alle andere belastingreglementen ervoor gekozen om de stijging niet uit te voeren op 1 juli 2023 zoals voor de andere tarieven voorzien. De (bijkomende) tariefstijging voorzien voor 2023 wordt meegenomen in de tariefaanpassing vanaf 2024.  

Voorgesteld wordt om deze materiële vergissing recht te zetten en de tarieven  te corrigeren met inwerkingtreding op 1 juli 2023.

Het Team Belastingen Economie+ is gelast met de toepassing van dit reglement.

Activiteit

AC35508 Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

Besluit

Artikel 1

Wijzigt de tarieven in artikel 4 §1. van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein' als volgt:

§1. Innames bij handelszaken, infostanden, blikvangers, wimpels, spandoeken, aankondigingsborden en daarmee gelijkgestelde voorwerpen

Tarief in €/m²

2023

CATEGORIE 1

Dagtarief

4,4

Maximumtarief

42


De wijziging treedt in werking op 1 juli 2023.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein'   zoals gevoegd in bijlage.
Bijlagen

  • Te wijzigen reglement privatieve
  • Gewijzigd reglement privatieve gecoördineerde versie
  • Gewijzigd reglement privatieve met markeringen