Terug
Gepubliceerd op 13/11/2023

2023_GR_00986 - Oprichting Gents sterrenregister - Goedkeuring

commissie algemene zaken, financiƫn en burgerzaken (AFB)
ma 20/11/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Isabelle Heyndrickx
2023_GR_00986 - Oprichting Gents sterrenregister - Goedkeuring 2023_GR_00986 - Oprichting Gents sterrenregister - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1 en §2.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het verlies van een kindje kort voor of na de geboorte is een hartverscheurende ervaring voor ouders. Administratief gezien is de aangifte van een stilgeboren kindje verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen. Vanaf 140 dagen zwangerschap is een aangifte mogelijk, maar niet verplicht. Voor een zwangerschap korter dan 140 dagen is een wettelijke aangifte echter niet mogelijk.

De emotionele en symbolische betekenis van deze aangiftemogelijkheid mag echter niet onderschat worden. Een wettelijke aangifte biedt ouders de mogelijkheid hun stilgeboren kindje officieel te erkennen en een naam te geven en zo een plaats te geven in hun leven. Voor sterrenkindjes - bij een zwangerschap korter dan 140 dagen - is dit dus wettelijk gezien niet mogelijk.

De stad Oostende nam een initiatief om hieraan tegemoet te komen en een sterrenregister te openen. Hierin kunnen alle stilgeboren kindjes symbolisch geregistreerd worden, ongeacht de duur van de zwangerschap.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Dit sterrenregister is een heel mooi initiatief en daarom willen we dit ook graag in Gent invoeren. Deze symbolische aangifte heeft geen juridische gevolgen, maar kan emotioneel een grote betekenis hebben voor ouders en nabestaanden van sterrenkindjes. Bovendien kan de aangifte online gebeuren zodat dit heel laagdrempelig en zonder onnodige administratieve overlast in orde gebracht kan worden. 

Op die manier willen we ouders van stilgeboren kinderen, ongeacht de duur van de zwangerschap, de kans geven om hun kindje te registreren. Ook registraties uit het verleden willen we hierbij toelaten.

We  opteren ervoor om ouders de keuze te geven of ze enkel het kindje registreren (naam, datum stilgeboorte, eventueel plaats stilgeboorte) of ook hun gegevens (naam, adres en rijksregisternummer) willen opgeven om gecontacteerd te worden bij toekomstige herdenkingsmomenten of initiatieven die betrekking hebben op sterrenkindjes. Om het kindje te kunnen registreren zal het rijksregisternummer, de naam en het adres van (minstens) 1 ouder gevraagd worden. De ouders zullen uiteraard te allen tijde de mogelijkheid krijgen om die keuze aan te passen.

Gezien het gaat om het bijhouden van persoonsgegevens, dient dit conform de privacywetgeving te gebeuren.


Activiteit

AC34015 Organiseren dienstverlening levensweg

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de oprichting van een Gents sterrenregister waarin ouders van stilgeboren kinderen, ongeacht de duur van de zwangerschap, de mogelijkheid krijgen om hun kindje te registreren omwille van de grote emotionele betekenis hiervan. Ouders zullen hierbij de keuze hebben of ze enkel het kindje registreren, of ook hun gegevens (naam, rijksregister, adres) willen opgeven om gecontacteerd te worden bij toekomstige herdenkingsmomenten of initiatieven die betrekking hebben op sterrenkindjes. Om het kindje te kunnen registreren zal het rijksregisternummer, de naam en het adres van (minstens) 1 ouder gevraagd worden. Deze symbolische aangifte zal geen juridische gevolgen hebben.

Artikel 2

Belast het college van burgemeester en schepenen met de uitwerking en invoering van dit initiatief.