Terug commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)

Mon 20/11/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering – Publieks- en Burgerzaken
Dienst Burgerzaken
 • Het verlies van een kindje kort voor of na de geboorte is een hartverscheurende ervaring voor ouders. Administratief gezien is de aangifte van een stilgeboren kindje verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen. Vanaf 140 dagen zwangerschap is een aangifte mogelijk, maar niet verplicht. Voor een zwangerschap korter dan 140 dagen is een wettelijke aangifte echter niet mogelijk.

  Het sterrenregister van Oostende  is een heel mooi initiatief en daarom willen we dit ook graag in Gent invoeren. Deze symbolische aangifte heeft geen juridische gevolgen, maar kan emotioneel een grote betekenis hebben voor ouders en nabestaanden van sterrenkindjes. Bovendien kan de aangifte online gebeuren zodat dit heel laagdrempelig en zonder onnodige administratieve overlast in orde gebracht kan worden.

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Projectbureau Ruimte
Departement Financiën
Team Belastingen Economie
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Preventie voor Veiligheid
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de delegatie van de bevoegdheid tot het afsluiten van overeenkomsten over inkomende subsidies van bovenlokale overheden, zoals goedgekeurd in de gemeente- en ocmw-raad van 19 december 2022 aan te passen als mits: 

  • Een uitbreiding van de delegatie naar alle rechtshandelingen tot het bekomen van inkomende subsidies van een bovenlokale overheid;
  • Verder te delegeren onder dezelfde bedraggrenzen als het dagelijks bestuur.

  De zesmaandelijkse rapportering aan de raad wordt uitgebreid naar een overzicht van alle rechtshandelingen betreffende inkomende subsidies.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de delegatie van de bevoegdheid tot het afsluiten van overeenkomsten over inkomende subsidies van bovenlokale overheden, zoals goedgekeurd in de gemeente- en ocmw-raad van 19 december 2022 aan te passen als mits: 

  • Een uitbreiding van de delegatie naar alle rechtshandelingen tot het bekomen van inkomende subsidies van een bovenlokale overheid;
  • Verder te delegeren onder dezelfde bedraggrenzen als het dagelijks bestuur.

  De zesmaandelijkse rapportering aan de raad wordt uitgebreid naar een overzicht van alle rechtshandelingen betreffende inkomende subsidies.

Besloten vergadering