Terug
Gepubliceerd op 27/09/2023

2023_MV_00433 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Test BE-Alert op grote schermen tijdens Gentse Feesten

vragenuurtje
ma 25/09/2023 - 18:00 Gemeenteraadzaal
Datum beslissing: di 26/09/2023 - 18:31
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck

Secretaris

Mieke Hullebroeck

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2023_MV_00433 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Test BE-Alert op grote schermen tijdens Gentse Feesten 2023_MV_00433 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Test BE-Alert op grote schermen tijdens Gentse Feesten

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

BE-Alert, het alarmeringssysteem van de overheid, werd opgericht om in het geval van een noodsituatie snel de juiste info tot bij zo veel mogelijk burgers te krijgen. Ook Stad Gent droeg al actief bij tot de uitbouw van BE-Alert, bijvoorbeeld door het oproepen van burgers tot inschrijven op het systeem, of het versturen van sms-noodberichten als test tijdens de Gentse Feesten van 2018.

Het Nationaal Crisiscentrum werkte eerder deze zomer samen met het festival Pukkelpop voor een nieuwe test: het tonen van een fictief noodbericht op de schermen aan een van de podia. Op die manier kan men in geval van nood duizenden mensen ineens bereiken, niet iedereen bekijkt namelijk regelmatig zijn of haar gsm.  

Dergelijke test zou ook op de Gentse Feesten een meerwaarde kunnen betekenen. Waar Pukkelpop een afgesloten domein is dat beheerd wordt door één organisator, is de situatie tijdens de Gentse Feesten een stuk complexer. Verschillende organisatoren beschikken elk op hun plein over een eigen scherm. De stad beheert dan weer de lichtkranten, waarop regelmatig veiligheidsboodschappen getoond worden.

Het verspreiden van correcte info bevordert de veiligheid en draagt bij tot het vermijden van paniek. Het belang daarvan kan niet overschat worden, met soms wel meer dan 200.000 bezoekers per dag.

Indiener(s)

Christophe Peeters

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

vr 01/09/2023 - 09:10

Toelichting

Hoe staat u tegenover het testen van BE-Alert noodberichten op de schermen en lichtkranten tijdens de Gentse Feesten?
Zal u hierover in overleg gaan met het Nationaal Crisiscentrum en de feestkernorganisatoren die over grote schermen beschikken?

Bespreking

Antwoord

Crisiscommunicatie staat reeds hoog op de agenda bij grootschalige evenementen, zoals de Gentse Feesten. Er worden hier heel wat zaken rond uitgewerkt om de veiligheid van de bezoekers maximaal te garanderen.

In het Bijzonder Nood- en Interventieplan van de Gentse Feesten is “(crisis)communicatie naar de bezoekers” een belangrijk en essentieel onderdeel. Hierin wordt beschreven hoe de bezoekers geïnformeerd kunnen worden, zowel buiten als tijdens incidenten. Bijkomend wordt steeds een specifieke communicatienota voor de Gentse Feesten opgesteld door de Dienst Communicatie.

Naast gewone kanalen, zoals de pers, sociale media en BE-Alert, kunnen bezoekers ter plaatse ook ingelicht worden op 2 andere manieren.

Ten eerste via de vijf lichtkranten van de Dienst Feestelijkheden. Deze worden 24u op 24u aangestuurd door de lokale politie Gent via het commandocentrum. Bij een incident kan dus vrij snel informatie gedeeld worden via deze 5 lichtkranten. Indien beslist wordt om ook Be-Alert in te zetten, kan dezelfde boodschap via de lichtkranten verspreid worden. Technisch gezien gebeurt dit niet automatisch via het BE-Alert-platform, maar via de aansturing vanuit het commandocentrum.

Vervolgens kunnen ook de schermen van de pleinorganisatoren ingeschakeld worden. Elk jaar wordt er een bevraging gedaan bij de pleinorganisatoren of ze over schermen beschikken waarop boodschappen geplaatst kunnen worden op vraag van de commandopost. Kanttekening hierbij is dat de boodschappen niet rechtstreeks vanuit de commandopost op deze schermen geplaatst kunnen worden, dit dient te gebeuren door de pleinorganisatoren zelf. 

In het Bijzonder Nood en Interventieplan staat een oplijsting van de pleinen die over dergelijke schermen beschikken, alsook de contactpersoon en – gegevens. In 2023 hadden 5 pleinen dergelijke schermen Dit aantal varieert jaarlijks, o.a. afhankelijk van de inrichting van het plein, de budgetten, enzovoort. 

Naast het projecteren van boodschappen kunnen de bezoekers vanop alle pleinen uiteraard ook mondeling  geïnformeerd worden door de pleinorganisator via de geluidsinstallaties.   

Nu uw suggestie, collega Peeters, om het BE-Alert-platform rechtstreeks te koppelen aan de lichtkranten en de schermen op de pleinen, is zeker verder te bekijken. We staan hier positief tegenover. 

Ik gaf opdracht aan de dienst Noodplanning om  in overleg te gaan met het Nationaal Crisiscentrum en de leverancier van de lichtkranten. Bedoeling is om onder andere de technische haalbaarheid en kostprijs dat dit met zich meebrengt, in beeld te brengen en op basis daarvan verdere stappen te bekijken. De eerste contacten hiertoe werden vorige week gelegd.


wo 27/09/2023 - 12:21