Terug
Gepubliceerd op 27/09/2023

2023_MV_00462 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Nooddorp Oostakker, tweede fase

vragenuurtje
ma 25/09/2023 - 18:00 Gemeenteraadzaal
Datum beslissing: di 26/09/2023 - 18:35
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck

Secretaris

Mieke Hullebroeck

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2023_MV_00462 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Nooddorp Oostakker, tweede fase 2023_MV_00462 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Nooddorp Oostakker, tweede fase

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Geachte burgemeester

De eerste fase van het nooddorp in Oostakker is ondertussen afgerond, en zo’n 140 Oekraïense vluchtelingen konden daar reeds hun intrek nemen.

Zoals vroeger aangekondigd, zal er ook een tweede bouwfase volgen.

En hopelijk mag de situatie in Oekraïne zich vlug herstellen, zodat die vreselijke oorlog daar een einde kan nemen.

Maar ondertussen zijn we als Gentenaars bereid om onze verantwoordelijkheid op te nemen.

In verband met de tweede bouwfase had ik nog enkele vragen:

Indiener(s)

Jef Van Pee

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

vr 15/09/2023 - 11:58

Toelichting

  • Wanneer zou deze bouwfase van start gaan?
  • Over hoeveel woon-units gaat het, en hoeveel bijkomende mensen kunnen we daar dan mee opvangen?
  • Wat is de timing van de bouwfase, en wanneer kunnen de eerstvolgende gezinnen daar terecht?
  • Als de situatie in Oekraïne zich herstelt, en hopelijk is dat snel voor die mensen, dan was er ook sprake dat de woon-units een andere bestemming kunnen krijgen. Is daar al wat meer over gekend? Aan welke bestemming wordt zoal gedacht?

Bespreking

Antwoord

Ik deel absoluut uw hoop dat de gruwelijke situatie in Oekraïne en de vreselijke oorlog snel een einde kan nemen. En ja, in afwachting nemen we onze verantwoordelijkheid op. Met engagement van vele stadsgenoten, met engagement van dit bestuur.

Het nooddorp in Oostakker is inderdaad in volle ontwikkeling. De eerste vluchtelingen worden er opgevangen. De voorbereidingen voor de tweede fase zijn lopende.

De diensten verwachten, volgens de planning die ze van Vlaanderen doorgekregen hebben, dat de grondwerken mogelijks nog deze maand zullen aanvatten. Uiteraard met een voortgang onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Het plaatsen van de eerste bijkomende units is, onder voorbehoud, voorzien vanaf half oktober 2023. Er zullen wekelijks units bijgeplaatst worden tot begin 2024. 

In totaal gaat het om 150 units waar maximum 400 mensen in kunnen wonen. 

Let wel, het is nooit een 100% dekkende bewoning omdat er altijd beperkt wat verliesplaatsen zijn in functie van de gezinssamenstelling (vb. familie met drie personen dient men soms op te vangen in een unit van vier personen). 

De planning van Wonen in Vlaanderen - die hiervoor samenwerkt met een private aannemer - voorziet nu dat het inhuizen van bewoners kan vanaf begin 2024, alles afhankelijk van de vlotte voortgang van de werken.

Wat uw vraag over de eventuele latere bestemming betreft van de woonunits, u weet, Agentschap Wonen in Vlaanderen is de bouwheer en beheerder van alle infrastructuur. Voor zover we weten, is over de nabestemming vandaag de dag nog geen besluit genomen. Daar zal de Vlaamse overheid met relevante partners ten gepaste tijde over beslissen.  


wo 27/09/2023 - 12:21