Terug
Gepubliceerd op 27/09/2023

2023_MV_00464 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Wijkbibliotheken - automatisering

vragenuurtje
ma 25/09/2023 - 18:00 Gemeenteraadzaal
Datum beslissing: ma 25/09/2023 - 18:47
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck

Secretaris

Mieke Hullebroeck

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2023_MV_00464 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Wijkbibliotheken - automatisering 2023_MV_00464 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Wijkbibliotheken - automatisering

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In de Beleidsnota Cultuur lezen we over de wijkbibliotheken dat deze legislatuur verder zou worden ingezet op automatisering. Hierdoor zouden de bibliotheken ook buiten de openingsuren toegankelijk kunnen zijn voor de burger.

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

wo 20/09/2023 - 14:37

Toelichting

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

  • Welke initiatieven heeft u hier reeds rond genomen?
  • Wat staat er nog op stapel?
  • Op welke termijn zullen bibliotheekfilialen ook buiten de openingsuren toegankelijk kunnen zijn? Om welke filialen zou het dan gaan?

Bespreking

Antwoord

Een vraag die heel goed getimed is want er valt inderdaad nieuws te melden over het automatiseren van onze wijkbibliotheken. Vanaf november van dit jaar starten we namelijk met een eerste proefproject in de wijkbibliotheek van de Watersportbaan. 

Ik verduidelijk eerst graag even de huidige werking van wijkbibliotheken. Vandaag zijn alle wijkbibliotheken negen uur per week open voor het grote publiek. We hebben recent de openingsuren van de wijkbibs gereorganiseerd in het kader van de besparingsoefeningen waardoor nu alle deelgemeenten even vaak beroep kunnen doen op de wijkbib. Ook werden de sluitingsdagen op elkaar afgestemd zijn. Als de wijkbib van Ledeberg gesloten is, is die van Gentbrugge open en ‘vice versa’.  

Alle wijkbibliotheken hebben ook momenten – steeds tijdens de schooluren – waarop er op afspraak gewerkt wordt. Dat maakt het mogelijk om in alle rust met klasjes langs te komen in de wijkbibs. Dat is een belangrijk gegeven voor onze wijkbibs die toch vaak een heel jong publiek over de vloer krijgen, net omwille van die klasuren.

Het wijkfiliaal aan de Watersportbaan zal vanaf 6 november de eerste wijkbib zijn die zogenaamde ‘plus-uren’ krijgt. Dus openingsuren bovenop de huidige openingsuren. Het gaat dus voor alle duidelijkheid niet om uren die in de plaats komen van bemande uren of begeleid onthaal voor klassen. Heel concreet zal men tot 22u in het bibliotheekgebouw binnen kunnen, op een moment dat er geen personeel aanwezig is. Je kan er dan gebruik maken van de normale dienstverlening van de bib: materiaal uitlenen via de zelfluitleenbalie, materiaal terugbrengen, de catalogus raadplegen, internet gebruiken, studeren, enzovoort.

Door deze plus-uren komen we tegemoet aan de vragen van burgers om ook ’s avonds en in het weekend de wijkbibliotheek te kunnen gebruiken. Voor de Gentenaars betekent dat dat ze een bezoek aan de bib makkelijker kunnen inplannen.

Uiteraard zetten we de deuren van de wijkbib niet zomaar open. Wie gebruik wil maken van de dienst zal zich eerst moeten registreren. Dat gebeurt tijdens de bemande uren van de bib, waar je je kan laten registreren als plusbib-gebruiker. Iedereen vanaf een leeftijd van 12 jaar kan zich gratis inschrijven. Men krijgt dan een persoonlijke sleutelcode die men kan scannen aan de badgelezer aan de buitendeur en die toegang geeft tot de bib. 

De Watersportbaan is één van de kleinste wijkbibliotheken, zowel qua locatie als qua aantal gebruikers. Dat maakt het een goede testlocatie. Het is de bedoeling om – indien positief geëvalueerd - de plus-uren later uit te rollen naar andere wijkbibliotheken. De eerstvolgende zou dan die van Drongen worden, wellicht in januari 2024. 

Het systeem is niet uniek voor Gent. Ook andere steden en gemeenten (Bree, Assenede, Nazareth, Middelkerke,…) doen het al. Ook in Antwerpen werd hiermee recent gestart. In een stedelijke context is dit wel een vrij nieuw gegeven. Vandaar ook de testperiode.

Voor de wijkbibliotheek van de Watersportbaan betekent dat 49 uur extra openingsuren, bovenop de 9 bemande openingsuren en de 26 uur waarop op afspraak voor klassen wordt gewerkt.

wo 27/09/2023 - 16:27