Terug
Gepubliceerd op 27/09/2023

2023_MV_00479 - Mondelinge vraag van raadslid Cengiz Cetinkaya: Opvolging fietsongeval aan de Wondelgembrug

vragenuurtje
ma 25/09/2023 - 18:00 Gemeenteraadzaal
Datum beslissing: ma 25/09/2023 - 18:18
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck

Secretaris

Mieke Hullebroeck

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2023_MV_00479 - Mondelinge vraag van raadslid Cengiz Cetinkaya: Opvolging fietsongeval aan de Wondelgembrug 2023_MV_00479 - Mondelinge vraag van raadslid Cengiz Cetinkaya: Opvolging fietsongeval aan de Wondelgembrug

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Eind juni gebeurde er een ernstig verkeersongeval aan de Wondelgembrug waarbij een jonge fietser van 14 jaar zwaargewond raakte. 

Elk ongeval is te betreuren, maar uit elk ongeval kunnen en moeten er ook lessen getrokken worden om de kans op ongevallen in de toekomst te verkleinen.

Daarom ook mijn vraag.

Indiener(s)

Cengiz Cetinkaya

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 21/09/2023 - 13:48

Toelichting

  • Wat is er ondertussen gebeurd in opvolging van dit ongeval?

Bespreking

Antwoord

Elk ongeval is er absoluut één teveel. Een kind dat aangereden wordt op de fiets, geloof mij, dat raakt mij enorm. Ons beleid streeft ernaar dat kinderen en jongeren zich in Gent veilig zelfstandig kunnen verplaatsen.

Na het ongeval werden de omstandigheden door het mobiliteitsbedrijf opgevraagd bij de politie. Hier kan ik om privacyredenen geen details over geven. Wel leerde de eerste analyse van het ongeval dat er geen eenvoudige maatregel bestaat die dit ongeval had kunnen vermijden.

Er werd ook een ruimere screening van ongevallen van de omgeving gedaan. Hieruit blijkt dat zowel op Wondelgembrug als op de nabijgelegen kruispunten behoorlijk wat ongevallen gebeurd zijn de voorbije jaren. Jammer genoeg blijven ook de tussenliggende segmenten op de R40 niet gespaard. Een eventueel verbetervoorstel voor de Wondelgembrug wordt daarom best ook steeds in relatie gezien tot de nabijgelegen segmenten én kruispunten op de R40. 

De Wondelgembrug zelf is niet breed genoeg voor gemotoriseerd verkeer in twee richtingen en veilige fietspaden en voetpaden. Een oplossingsrichting die in zo’n geval onderzocht zou kunnen worden is om gemotoriseerd verkeer in enkelrichting over de brug te laten rijden. Op die manier komt er ruimte vrij voor voetgangers, fietsers en de doorstroming van hulpdiensten. Maar hiertoe moet uiteraard ook de bredere omgeving worden bekeken.  

Deze veiligheidsanalyse van de ruimere omgeving werd ook aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) overgemaakt die wegbeheerder is van dit kruispunt. Naar verluidt zou binnenkort een MIA Quickscan opgestart worden voor dit kruispunt. Een team van experten zal dan op vraag van minister Peeters onafhankelijke aanbevelingen doen voor dit kruispunt. 

We zullen als stad meezoeken naar oplossingen om dit kruispunt en de omgeving veiliger te maken.

wo 27/09/2023 - 12:20