Terug
Gepubliceerd op 27/09/2023

2023_MV_00469 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Herdenking bevrijding van Gent

vragenuurtje
ma 25/09/2023 - 18:00 Gemeenteraadzaal
Datum beslissing: di 26/09/2023 - 18:16
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck

Secretaris

Mieke Hullebroeck

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2023_MV_00469 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Herdenking bevrijding van Gent 2023_MV_00469 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Herdenking bevrijding van Gent

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Tijdens de 79ste herdenking van de bevrijding van de Stad Gent herinnerde de voorzitter van het herdenkingscomité ons aan het engagement van de Stad Gent om struikelstenen te plaatsen voor een aantal weerstanders die tijdens die laatste woelige dagen van de oorlog werden omgebracht door de bezetter. Het gaat onder meer en in het bijzonder over Maurice De Vos uit Ledeberg.

Tegelijk wil ik het Stadsbestuur attent maken op de 80ste verjaardag van de bevrijding van de stad Gent in 2024. Het lijkt gepast om de herdenking hierrond meer luister bij te zetten. In het kader van European Youth Capital lijkt het mij alvast nuttig om bijzondere aandacht te schenken aan de betrokkenheid van de jeugd.

Indiener(s)

Christophe Peeters

Gericht aan

Isabelle Heyndrickx

Tijdstip van indienen

wo 20/09/2023 - 21:19

Toelichting

  1. Kan de schepen een timing en locatie meegeven voor de struikelsteen voor Maurice De Vos?
  2. Zijn er al concrete plannen voor de 80ste verjaardag van de bevrijding van Gent? Zo ja welke? Zo nee, zal er werk worden gemaakt van een meer uitgebreide en luisterrijke viering van deze herdenking? 

Bespreking

Antwoord

1. De Struikelsteen wordt geplaatst aan het voormalig Seminarie aan de Reep nr. 1 te Gent waar van 1927 tot 2002 het Seminarie was gevestigd. De datum van plaatsing is nu woensdag 27 sept 2023 om 11u.

2. Gezien het belang dat wij hechten aan de herdenking van de bevrijding van Stad Gent zullen wij uiteraard een uitgebreid herdenkingsmoment organiseren rond deze 80ste verjaardag. Begin volgend jaar zit onze dienst protocol samen met de confederatie van de Oud-Strijders om zoals steeds een mooi programma samen te stellen.

 

wo 27/09/2023 - 16:07