Terug
Gepubliceerd op 27/09/2023

2023_MV_00477 - Mondelinge vraag van raadslid Bert Misplon: UiTPAS aanbod en gebruikers

vragenuurtje
ma 25/09/2023 - 18:00 Gemeenteraadzaal
Datum beslissing: ma 25/09/2023 - 18:54
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck

Secretaris

Mieke Hullebroeck

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2023_MV_00477 - Mondelinge vraag van raadslid Bert Misplon: UiTPAS aanbod en gebruikers 2023_MV_00477 - Mondelinge vraag van raadslid Bert Misplon: UiTPAS aanbod en gebruikers

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De UiTPAS is een effectief instrument om meer mensen te laten deelnemen aan het vrijetijdsaanbod. 

Het is als maar beter gekend en daardoor neemt ook het aantal gebruikers ervan toe. 

Via het systeem worden onder anderen financiële drempels verlaagd voor mensen in financieel kwetsbare situaties. 

Op dit moment is er een stop gezet op het aantal verenigingen dat zich bij de UiTPAS kan aansluiten. 

Indiener(s)

Bert Misplon

Gericht aan

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

do 21/09/2023 - 12:50

Toelichting

  1. Is er ook een stop voor nieuwe gebruikers van de UiTPAS?
  2. Geldt deze stop voor alle verenigingen of wordt er een keuze gemaakt op basis van specifiek doelgroepenbereik? 
  3. Wanneer zullen er terug nieuwe verenigingen kunnen aansluiten?

Bespreking

Antwoord

Het jaarlijkse beschikbare budget (ongeveer 435.000 euro) voor tussenkomsten naar externe vrijetijdsorganisatoren is sinds juli 2023 overschreden.

Reden is dat het aantal organisatieparticipaties en de gemiddelde kost per participatie fors is gestegen. 

Momenteel worden er voorstellen besproken die de uitgaven moeten beheersen en wordt de te verwachten meerkost (200.000 euro) meegenomen in de budgetbesprekingen die begin oktober zullen plaatsvinden in functie van de budgetopmaak 2024.

In afwachting van deze budgettaire besprekingen, staat het aansluiten van nieuwe organisatiepartners on hold. Voorlopig geldt deze stop voor alle nieuwe verenigingen.

Iedereen die dat wenst en in aanmerking komt voor het kansenstatuut kan een UiTPAS aankopen. Er is dus geen stop voor nieuwe gebruikers van de UITPAS.

wo 27/09/2023 - 16:28