Terug
Gepubliceerd op 27/09/2023

2023_MV_00472 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Wijk zonder trein

vragenuurtje
ma 25/09/2023 - 18:00 Gemeenteraadzaal
Datum beslissing: ma 25/09/2023 - 18:04
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck

Secretaris

Mieke Hullebroeck

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2023_MV_00472 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Wijk zonder trein 2023_MV_00472 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Wijk zonder trein

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De actiegroep "Wijk zonder trein" klaagt opnieuw de dienstverlening bij het station Gentbrugge aan. Na jarenlange actie kregen de pendelaars twee treinen per uur. Dat treinaanbod werd opnieuw gereduceerd door de NMBS naar slechts één per uur. De pendelaars pikken dit niet en verspreiden affiches waarop ze de S53-trein tussen Gent en Lokeren als vermist opgeven. De buurtbewoners en gebruikers van het station Gentbrugge hopen zo het aanbod te verhogen om regelmatiger de trein te kunnen nemen voor o.a. woon-werkverkeer.

Indiener(s)

Sonja Welvaert

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 21/09/2023 - 10:42

Toelichting

Heeft de schepen deze signalen ook opgevangen?

Is er al contact geweest met de actiegroep om tot een oplossing te komen?

Heeft de schepen de NMBS hier reeds over aangesproken?

Welke stappen zal het stadsbestuur ondernemen bij de vraag om de S53-trein opnieuw te laten rijden, zodat de pendelaars van Gentbrugge op een betere dienstverlening kunnen rekenen?

Bespreking

Antwoord

We hebben de signalen onrechtstreeks opgevangen over het verdwijnen van de trein via pers, affiches en sociale media. Er is geen rechtstreeks contact geweest met de actiegroep.

 Op 20 april heeft mijn kabinet de NMBS reeds gecontacteerd over het wegvallen van deze bediening. De NMBS liet daarop weten dat de dienstverlening de week nadien weer normaal zou verlopen. Toen dat niet zo bleek te zijn en de maatregel verlengd werd, heeft het Mobiliteitsbedrijf aan de NMBS laten weten dat dit alsmaar meer een structureel aanpassing in de dienstverlening aan het worden was, en heeft het Mobiliteitsbedrijf laten weten dat stad Gent hiermee niet akkoord kan gaan. Vanaf half mei tot de zomervakantie heeft de trein opnieuw gereden.
Ik zal bij minister Gilkinet aankaarten dat wij verwachten dat S53 zo snel mogelijk opnieuw rijdt volgens de normale bediening. Ook aan de NMBS geven we nogmaals het signaal dat we dit niet langer kunnen beschouwen als een tijdelijke maatregel, en dat stad Gent hiermee niet akkoord gaat. In het ontwerp van het regionaal Mobiliteitsplan (waar ook NMBS aan meewerkte) staat net de ambitie om méér treinen te laten rijden, niet minder.

In ons regionaal Mobiliteitsplan staat dat we meer treinen willen laten rijden, niet minder.

 

wo 27/09/2023 - 12:17