Terug
Gepubliceerd op 27/09/2023

2023_MV_00480 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Blauwalgen

vragenuurtje
ma 25/09/2023 - 18:00 Gemeenteraadzaal
Datum beslissing: ma 25/09/2023 - 18:29
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck

Secretaris

Mieke Hullebroeck

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2023_MV_00480 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Blauwalgen 2023_MV_00480 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Blauwalgen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In de zomer van ’22 kwam het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) met een onderzoek naar buiten, besteld door de stad Gent, waarbij gezocht is naar maatregelen om de Blaarmeersen vrij van blauwalgen te houden. Toeval of niet, of omwille het ‘Belgisch zomerweer’ in juli-augustus, de Blaarmeersen zijn deze zomer blauwalgenvrij geweest. Op de Gentse binnenwateren waren er wel terug meldingen van Blauwalgen. 

Indiener(s)

Sven Taeldeman

Gericht aan

Sofie Bracke

Tijdstip van indienen

do 21/09/2023 - 14:36

Toelichting

  • Zijn de maatregelen van het onderzoek ingevoerd dit jaar, en klopt het dat door het conscensieus toepassen ervan de blauwalgen onder controle zijn in de Blaarmeersen? Kunnen we hier voorzichtig van een succes praten?
  • Worden er ook nieuwe maatregelen toegepast op overige Gentse binnenwateren, waar misschien niet gezwommen wordt maar wel met kayak gevaren, suppen, etc, wat niet kan bij blauwalgen? 

Bespreking

Antwoord

Voor blauwalgenbloei zijn een aantal zaken nodig: een te hoog gehalte aan voedingsstoffen – de zogenaamde nutriënten – in het water, een te hoge watertemperatuur en een gebrek aan stroming waardoor de bacteriën lange tijd ter plaatse blijven.

Het klopt dat er dit jaar geen blauwalgen zijn vastgesteld in de Blaarmeersen, omdat de optimale omstandigheden voor de Blaarmeersen afwezig waren.

De uitgevoerde studie rond blauwalgen in de Blaarmeersen concludeerde dat er in het diepe water in de vijver op zich wel een nutriëntenaanrijking gebeurt, maar dat hiervoor geen duidelijke verantwoordelijke bron is. Het is daardoor niet makkelijk om in te zetten op een verlaging van die diffuse input van nutriënten.

De duidelijke bronnen zoals bladval en de bemesting van de sportterreinen kunnen gecontroleerd worden. De sportterreinen worden daarom bijvoorbeeld niet meer bemest.

Het recreatief gebruik van de vijver kan op zich ook voor een verrijking zorgen door bv. etensresten of urine. Het sensibiliseren van de gebruikers is dus belangrijk.

Ook de blijvende inzet op een duurzame en ecologische inrichting van de vijver, bijvoorbeeld door de oevervegetatie, is een zachte manier om de waterkwaliteit goed te houden.

De studie verwees ook naar ingrijpende of duurdere maatregelen die in de toekomst kunnen overwogen worden als de situatie in de Blaarmeersen zou verslechteren. Daarom worden de nutriëntenconcentraties nu zowel in de winter als in de zomer jaarlijks opgevolgd door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek.

De vraag over de overige Gentse binnenwateren zal collega schepen Watteeuw beantwoorden.

(schepen Watteeuw)

Deze zomer was n.a.v. blauwalg voor een aantal locaties een burgemeestersbesluit uitgevaardigd:

•    Verbod: zwemmen, duiken, jetski, captatie water voor vee of eetbare landbouwgewassen

•    Afgeraden (eigen risico): kano, kajak, subben

•    Geen beperking: wandelen en fietsen langs water, vissen, boot varen

De Vlaamse Waterweg beheert alle bevaarbare waterlopen in Gent, behalve de Watersportbaan en de Lieve. De waterkwaliteit is in de lijn van de meeste waterlopen in Vlaanderen. 

Bij vaststelling van blauwalg is er een opvolg- en beheerssysteem. Daarbij is overleg tussen de Vlaamse instanties DVW, Agentschap Zorg en Gezondheid, VMM, Landbouw en Visserij. Daar zijn afspraken over de vaststelling, de communicatie met de stad, de nodige maatregelen, het plaatsen van een waarschuwingsbord door DVW, …. 

Er is ook een beslissingsboom voor de recreatieve activiteiten. Mogelijke gezondheidsrisico’s hangen sterk af van de mate van blootstelling aan blauwalgen (en toxines) van de recreatievorm in kwestie.


wo 27/09/2023 - 12:12