Terug
Gepubliceerd op 27/09/2023

2023_MV_00474 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: schrappen van alle gender gerelateerde vragen

vragenuurtje
ma 25/09/2023 - 18:00 Gemeenteraadzaal
Datum beslissing: di 26/09/2023 - 18:31
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck

Secretaris

Mieke Hullebroeck

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2023_MV_00474 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: schrappen van alle gender gerelateerde vragen 2023_MV_00474 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: schrappen van alle gender gerelateerde vragen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Sinds 2015 werd bij vacatures het traditionele m/v uitgebreid tot m/v/x. Hiermee wilde men het belang van genderneutraliteit benadrukken. 

In een wereld waar we continu streven naar gelijkheid tussen alle mensen, zou het afschaffen van de geslachtsregistratie een logische keuze zijn. 

Iemands kennis, talent en/of ervaring zijn van belang om een job goed uit te voeren en niet het geslacht of gender. 

Indiener(s)

Christophe Peeters

Gericht aan

Hafsa El-Bazioui

Tijdstip van indienen

do 21/09/2023 - 11:23

Toelichting

Is de schepen bereid om elke vraag naar gender weg te laten waar dat niet strikt relevant is ? 

Wat is uw mening in deze ? 

Bespreking

Antwoord

Deze vraag werd niet ter zitting behandeld en werd schriftelijk beantwoord.


Ik ben het volmondig met u eens dat enkel iemands capaciteiten, kennis en talenten van belang zijn. 

In dat opzicht heeft het college vorige week een voorstel tot wijziging van onze Rechtspositieregeling goedgekeurd. Deze zal volgende maand aan de gemeenteraad voorgelegd worden. 

In die wijziging kijken we vooral naar het gender-inclusief maken van onze rechtspositieregeling. Aan het begin van de rechtspositieregeling wordt volgende clausule voorzien: 'Wanneer in deze rechtspositieregeling de voornaamwoorden 'hij/zij' en 'zijn/haar' gebruikt worden, wordt hiermee ook 'die' en 'hun' bedoeld. Het bestuur maakt geen onderscheid op basis van geslacht, genderidentiteit en genderexpressie. 

Het bestuur moedigt aan dat iedere medewerker (m/v/x) zichzelf kan zijn op de werkvloer en stimuleert het juist gebruik van voornaamwoorden.'

Gender-inclusief communiceren verschilt van een genderneutrale benadering in de zin dat we er voor kiezen om te expliciteren dat we open staan voor de verschillen eerder dan er niet meer over te spreken. Want, u zal het met me eens zijn dat het niet is omdat we iets niet benoemen, dat het er plots niet meer is.   

We kiezen er dus voor om te expliciteren dat we openstaan voor sollicitanten van alle genderidentiteiten. Het is niet omdat er geen genderidentiteit vermeld staat, dat mensen er vanzelf vanuit gaan dat alle genderidentiteiten welkom zijn. Door genderneutrale functietitels te gebruiken (vakman wordt vakmedewerker) en expliciet te vermelden dat alle genderidentiteiten kunnen solliciteren, neem je die twijfel alvast weg. Wanneer genderdiverse mensen nu de X zien staan, voelen ze zich gezien en hopelijk ook welkom. 

We stellen ook nog steeds de vraag naar de genderidentiteit van sollicitanten, maar geven ook de optie dit niet mee te delen. We verzamelen onder andere deze demografische informatie om onze sollicitatieprocedures te blijven opvolgen.

Kortom, we kiezen een enigszins andere weg om hetzelfde doel te bereiken: een telkens meer inclusieve werkgever zijn. 

di 26/09/2023 - 10:03