Terug
Gepubliceerd op 27/09/2023

2023_MV_00481 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Start Academiejaar

vragenuurtje
ma 25/09/2023 - 18:00 Gemeenteraadzaal
Datum beslissing: di 26/09/2023 - 18:31
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck

Secretaris

Mieke Hullebroeck

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2023_MV_00481 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Start Academiejaar 2023_MV_00481 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Start Academiejaar

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Vandaag start het academiejaar in Gent. We verwelkomen terug meer dan 70.000 hoger onderwijs studenten, waarvan meer dan de helft op kot gaat. Dat is bijna een kwart van de Gentse bevolking die de komende 9 maanden in en met de stad leeft. Dit gaat helaas soms ook gepaard met ‘aanpassingen’ aan Gent en overlastfenomenen (bv. fietsattitude, luidruchtig in de uitgang, zwerfvuil, dooprituelen, etc). Is Gent er terug klaar voor?

Indiener(s)

Sven Taeldeman

Gericht aan

Hafsa El-Bazioui

Tijdstip van indienen

do 21/09/2023 - 14:41

Toelichting

  • Ondernam u ondertussen alle noodzakelijke initiatieven en acties met de hoger onderwijsactoren om deze instroom in goede banen te leiden? Kort duiding. 
  • Worden er opnieuw, of juist extra, sensibiliserende initiatieven genomen naar de studenten rond de ‘fietsattitude’ in Gent : in Gent fietsen vergt enerzijds wel wat ‘kunde’, maar anderszijds ook rekening houden met de vele andere verkeersdeelnemers, en fietsen met een goede fiets. Graag kort duiding. 
  • Idem, worden er rond andere mogelijke (overlast)fenomen extra, nieuwe, sensibiliseringsinitiatieven genomen? Graag kort duiding. 

Bespreking

Antwoord

Deze vraag werd niet ter zitting behandeld en werd schriftelijk beantwoord.


Onze stad die altijd vol leven zit, bruist sinds vorige week terug extra van bezigheid dankzij de terugkeer van de studenten. Ze zijn een heel belangrijk deel van het DNA van onze stad. Ze maken mee Gent uniek. 

We zetten er dan ook hard op in dat ze zich welkom voelen. Net zoals we inzetten op het samen leven met de Gentenaars. 

Ik heb vaak contact met studenten en hun verenigingen. Het doet me altijd een beetje pijn als ik hoor hoe ze soms als een overlast worden gezien. Dat zeggen de studenten me ook vaak: dat het frustrerend is dat door sommigen de studenten in een negatief daglicht worden gezet. Dat het onaangepaste gedrag van een kleine groep dan afstraalt op de grotere groep. 

U wilde zonder twijfel niet bijdragen aan die negatieve sfeerschepping. Ik hoor uw vraag als een oprechte bezorgdheid over hoe we het samen leven kunnen aanmoedigen. 

We zetten telkens in op een positief onthaal, maar uiteraard zal ook altijd opgetreden worden waar en wanneer er overlast opduikt. Maar we proberen dat vooral te vermijden. Ook het overlastteam van onze politie gaat pro-actief aan de slag, zeker in de komende weken.

Onze studentenambtenaren doen veel inspanningen om het samen leven aan te moedigen. We doen heel wat preventieve acties. Sommige klein zoals een sensibiliseringscampagne of ontmoetingsmomenten in wijken tussen de bewoners en studenten.  Er is tweemaandelijks overleg binnen Student in Gent met verenigingen, onderwijsinstellingen en stadsdiensten. Belangrijk is ook het doopdecreet dat we volgende week vernieuwen. We hebben ook initiatieven zoals de infocoaches in de Overpoortbuurt en de fietsambassade die via goedkope abonnementen het aantal fietswrakken dat vroeger naar Gent werd meegegeven aan de start van het academiejaar sterk te doen verminderen. 

U ziet, we heten de studenten welkom en creëren een context waarin ze student kunnen zijn én goed samenleven met alle andere Gentenaars. 

di 26/09/2023 - 10:02