Terug
Gepubliceerd op 27/09/2023

2023_MV_00471 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: De Week van het Nederlands en oefenkansen Nederlands voor anderstaligen

vragenuurtje
ma 25/09/2023 - 18:00 Gemeenteraadzaal
Datum beslissing: ma 25/09/2023 - 18:41
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck

Secretaris

Mieke Hullebroeck

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2023_MV_00471 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: De Week van het Nederlands en oefenkansen Nederlands voor anderstaligen 2023_MV_00471 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: De Week van het Nederlands en oefenkansen Nederlands voor anderstaligen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Volgende week vindt van 30/9 tot 7/10 de jaarlijkse Week van het Nederlands plaats. Amal vzw krijgt van de stad subsidies om oefenkansen Nederlands te stimuleren in onze stad, want Nederlands is en blijft een hefboom om goed te integreren. 

Indiener(s)

Joris Vandenbroucke

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

do 21/09/2023 - 10:01

Toelichting

  • Heeft u zicht op het aantal anderstaligen dat deelneemt aan oefenkansen Nederlands? 
  • En hoe zijn die cijfers in vergelijking met andere jaren? Zijn er specifieke acties gepland tav anderstaligen in het kader van de week van het Nederlands

Bespreking

Antwoord

De Week van het Nederlands wordt door Amal vzw aangegrepen om anderstaligen nog meer te stimuleren om hun Nederlands te oefenen. Niet dat hier nog meer stimulans nodig is, want we stellen vast dat het aantal anderstaligen dat deelneemt conversatie- of leestafels, georganiseerd door Amal, de voorbije periode aanzienlijk is toegenomen. Daar waar er in 2022 in een gans jaar 1876 deelnemers werden bereikt (zowel fysiek als online), hebben we nu in 2023 al 2795 deelnemers bereikt, en dit op 8 maanden tijd. Amal geeft aan dat er soms zelfs onvoldoende plaats is in de refter waar ze deze conversatietafels organiseren. Gezien het oefenen van Nederlands buiten de officiële klasuren, essentieel is om goed Nederlands te leren spreken, zijn we dus verheugd over deze toename. Oefening baart kunst, en zo is dat niet anders met het Nederlands.

In het kader van de week van het Nederlands organiseert Amal dit jaar samen met De Krook rondleidingen in de bibliotheek. In die week zullen maar liefst 240 cursisten (of 19 NT2-klassen) samen met hun NT2 leerkracht de bibliotheek bezoeken. De rondleidingen zijn voor 4 taalniveaus mogelijk. Amal heeft samen met De Krook een zoektocht gemaakt waarbij de groep doorheen de bibliotheek op zoek gaat naar QR codes waaraan 10 opdrachten of vragen gelinkt zijn. Deze zoektochten kunnen ook na de Week van het Nederlands nog gebruikt worden. Cursisten leren er zo over het taal- en digipunt en boekencollecties, kortom over de werking van de bibliotheek. 

Naast deze conversatietafels organiseert Amal ook een heleboel buddy-projecten, dit het ganse jaar door en dat telkens met een reeks partners. Het oefenen van het Nederlands is in deze projecten steeds een doelstelling. Want elke ontmoeting tussen een anderstalige en een Nederlandstalige persoon is tenslotte een kans om Nederlands te oefenen. De lijst aan initiatieven is lang: zo bestaat Buur en Natuur waar er samen gewandeld wordt, in samenwerking met Natuurpunt. Er kan samen gekookt worden met VOEM vzw. Fietsfiksen bestaat waarbij samen fietsen worden onderhouden in samenwerking met de Fietskeuken. DuoPrint waarbij er samen we gefotografeerd. Start2Run waarbij er samen wordt gelopen. Voor ieder wat wils en allemaal met het oog om het Nederlands te oefenen en te verbeteren.

Als conclusie kan ik dus meegeven dat het aantal deelnemers aan conversatietafels in onze stad in stijgende lijn zit en we vaststellen dat er een grote wil is bij anderstaligen om, naast de officiële lessen Nederlands, ook deel te nemen aan conversatietafels en buddy-projecten.

wo 27/09/2023 - 12:14