Terug
Gepubliceerd op 27/09/2023

2023_MV_00475 - Mondelinge vraag van raadslid Anton Vandaele: Stavaza gesprekken met bewoners over plannen Jachthaven Houtdok

vragenuurtje
ma 25/09/2023 - 18:00 Gemeenteraadzaal
Datum beslissing: ma 25/09/2023 - 18:10
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck

Secretaris

Mieke Hullebroeck

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2023_MV_00475 - Mondelinge vraag van raadslid Anton Vandaele: Stavaza gesprekken met bewoners over plannen Jachthaven Houtdok 2023_MV_00475 - Mondelinge vraag van raadslid Anton Vandaele: Stavaza gesprekken met bewoners over plannen Jachthaven Houtdok

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Over de toekomstplannen voor een mogelijke jachthaven aan het Houtdok is er ondertussen al heel wat te doen geweest. Een ludieke prostestactie met piraten aan wal en op het water, leidde tot heel wat persaandacht. Tijdens de vorige gemeenteraad werd meerdere malen aangehaald dat water een steeds belangrijk gegeven in de stad wordt en dat we hiermee met de bewoners aan de slag moeten.  

U gaf aan in gesprek te zullen gaan met de bewoners die bezorgdheden uitten. 

Indiener(s)

Anton Vandaele

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 21/09/2023 - 12:41

Toelichting

  1. Hebben die gesprekken reeds plaatsgevonden?
  2. Wat zijn de bevindingen daaruit?

Bespreking

Antwoord

Na het piratenprotest had ik telefonisch contact met Sioen, spreekbuis van de bezorgde buurtbewoners-piraten die ik heb doorverwezen naar De Vlaamse Waterweg. Hierna werd tussen De Vlaamse Waterweg, enkele piraten en stad Gent afgesproken dat er een overleg met een ruimere buurtdelegatie wordt ingepland.

Een eerste overleg vond plaats op 20 september ‘23 in het stadhuis. Daar was een ruime delegatie van de buurt (8 mensen), een vertegenwoordiging van De Vlaamse Waterweg (DVW) en vanuit de Stad Gent. Op dit overleg hebben DVW en de Stad een overzicht gegeven van wat er al beslist en gebeurd is rond het Houtdok en in het bijzonder voor de jachthaven. Ook de planning en de dialoog met de buurt werden besproken. 

De bewoners hebben hun bezorgdheden goed kunnen meegeven. Dit was een zeer constructief gesprek waarbij we een veel genuanceerder beeld kregen. Er waren bij de aanwezigen ook voorstanders van de jachthaven. 

We hebben zeer goed de voorbije realisaties kunnen duiden, met de wandelpromenade, de Batavia- en Matadibrug, meerdere parken en heel wat nieuwe publieke ruimte in de omgeving van Oude Dokken. Deze realisaties zijn zelfs meerdere keren bekroond en zijn vooral het resultaat van de goede samenwerking tussen DVW en de stad Gent. 

Er is verder afgesproken dat er een infomoment komt op donderdag 19 oktober tussen 17 u en 20 u30. De praktische voorbereidingen hiervoor (locatie, zaal, uitnodigingsfolder, webpagina, infopanelen, filmpje..) zijn nu volop bezig.  De buurt zal voorstellen kunnen doen over de belangrijke aspecten bij de ontwikkeling van de jachthaven of de wijze van gunnen. DVW en de stad Gent bekijken dan om de bruikbare voorstellen mee te nemen. Er zal ook een klankbordgroep worden opgestart die het hele proces voor de realisatie van de jachthaven zal volgen. Om de lokale verankering van de jachthaven in de buurt te verzekeren kan deze klankbordgroep daarna ook het verdere beheer samen met de exploitant van de jachthaven opvolgen. Het is vooral onze bedoeling dat de buurt verder betrokken is bij alles wat er zal gebeuren in deze haven.

wo 27/09/2023 - 12:18