Terug
Gepubliceerd op 27/09/2023

2023_MV_00466 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Overlast stationsbuurt Gent Sint-Pieters

vragenuurtje
ma 25/09/2023 - 18:00 Gemeenteraadzaal
Datum beslissing: di 26/09/2023 - 18:39
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck

Secretaris

Mieke Hullebroeck

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2023_MV_00466 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Overlast stationsbuurt Gent Sint-Pieters 2023_MV_00466 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Overlast stationsbuurt Gent Sint-Pieters

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

/

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

wo 20/09/2023 - 20:20

Toelichting

Ik kreeg berichten van een bezorgde bewoner uit de stationsbuurt van Gent Sint-Pieters. Bewoners klagen er over een verhoogde overlast. In de Hoplrgroep van stationsbuurt Zuid over toenemende diefstallen, vernielingen, drugsgebruik en graffiti. Bovendien ziet men meer en meer daklozen die zich in de buurt van het station vestigen. 

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

  • Merkt de politie een dergelijke verhoging van overlastsfenomenen in de stationsbuurt?
  • Worden er maatregelen overwogen om deze vormen van overlast in deze buurt gericht aan te pakken?

Bespreking

Antwoord

De Politiezone Gent laat weten dat, op basis van een evaluatie van de beschikbare politiegegevens, er geen opmerkelijke verhoging van overlastfenomenen is waargenomen in de stationsbuurt Gent-Sint-Pieters. Natuurlijk als er moet opgetreden worden, dan gebeurt dit ook. Ik vind dit fundamenteel, dat er al jaren op continue basis aanklampend wordt gewerkt.

Er is hierbij gekeken naar de gemelde signalen van bewoners met betrekking tot onder andere diefstallen, vernielingen, druggebruik en graffiti. Belangrijk dat misdrijven steeds worden gemeld. Bijvoorbeeld ongewenste graffiti kan enkel maar geverbaliseerd worden als er een heterdaadvatting is, wat bij het aanbrengen van bijvoorbeeld tags niet altijd eenvoudig is. Indien de daders reeds weg zijn, kunnen burgers wel de graffiti steeds melden om ze te laten verwijderen.

Wat betreft de aanwezigheid van daklozen in de stationsbuurt, de politie kan geen cijfers aanleveren met betrekking tot daklozen, gezien dakloosheid op zichzelf geen strafbaar feit is, en er dus ook geen registratie is door de politie. 

Via diverse initiatieven en instanties wordt er gewerkt om overlast in en rond het station Gent-Sint-Pieters aan te pakken. Vanuit de Politiezone Gent is er een korpsbrede aanpak met verschillende betrokken diensten. Na het sluiten van het loket van de spoorwegpolitie is er verhoogde politieaanwezigheid. Er is een goede samenwerking met andere instanties waaronder de NMBS.

De Politiezone Gent laat wel weten dat de heel lage bezetting van de federale spoorwegpolitie tot gevolg heeft dat er met momenten zelfs niet 1 ploeg beschikbaar is voor Oost- Vlaanderen en West-Vlaanderen samen. Dit heeft uiteraard een belangrijke impact op de inzet van de lokale politie.

Ik zal, net zoals mijn Brugse collega burgemeester De fauw en zijn korpschef, een schrijven richten aan de bevoegde minister Verlinden om de onderbezetting van de spoorwegpolitie aan te kaarten. 

Ondertussen  dank ik onze lokale politie voor de verhoogde inzet in tussentijd.


wo 27/09/2023 - 12:22