Terug
Gepubliceerd op 27/09/2023

2023_MV_00478 - Mondelinge vraag van raadslid Veli Yüksel: sluikstort Banierpark

vragenuurtje
ma 25/09/2023 - 18:00 Gemeenteraadzaal
Datum beslissing: ma 25/09/2023 - 18:54
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck

Secretaris

Mieke Hullebroeck

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2023_MV_00478 - Mondelinge vraag van raadslid Veli Yüksel: sluikstort Banierpark 2023_MV_00478 - Mondelinge vraag van raadslid Veli Yüksel: sluikstort Banierpark

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Het Banierpark werd in 2020 op mijn vraag opgenomen op de lijst van sluikstort-hotspots. Twee weken geleden leek het Banierpark echter weer een vuilnisbelt, met winkelkarren, rollators, zakjes en stapels vuilnis. 

 

Indiener(s)

Veli Yüksel

Gericht aan

Bram Van Braeckevelt

Tijdstip van indienen

do 21/09/2023 - 13:47

Toelichting

Hoe evalueert u de huidige maatregelen?

Welke bijkomende maatregelen kan de stad nog nemen? 

Bespreking

Antwoord

Bedankt voor uw vraag. Ik deel de bezorgdheid, ook uw frustratie. We willen allemaal gaan voor een proper Gent.

(ingaande op uw extra suggestie) De burgemeester zal beamen dat de inning van een GAS-boete niet altijd een evidentie is, laat staan dat sluikstorters opteren om zelf de handen uit de mouwen te steken in plaats van een geldbedrag te betalen. Gelukkig doen veel Gentenaren die wel vrijwillig, bijdragen aan een proper Gent en de handen uit de mouwen steken als Proper Pierke. Ik ben hen daar dankbaar voor.

We weten dat het Banierpark één van de locaties binnen de sluikstortgevoelige wijk Dampoort is, waar deze problematiek zich het sterkst manifesteert. Ondanks een lichte afname van het aantal sluikstortmeldingen in de wijk in 2022 van 4576 naar 4661, zien zie er dat er met 196 meldingen, 12 meldingen meer waren in het park, dan het jaar ervoor, 184.

Mocht er één oplossing zijn, ik had ze al lang genomen. We zetten de huidige inspanningen verder. We zetten daarbij in op drie pijlers.
  • OPRUIMEN - Sluikstort wordt na melding zo snel mogelijk en vaak binnen de 48 uur door IVAGO opgeruimd.
  • HANDHAVEN - We zetten hier, net als in de rest van de wijk, ook in op handhaving door via verschillende methodes daders te identificeren: er wordt structureel sluikstort doorzocht en de politie zette reeds anonieme observaties en camera’s in op verschillende hotspots in de wijk, waaronder de omgeving van het Banierpark.

Er worden ook GAS-vaststellingen opgemaakt voor sluikstort in de straten die grenzen aan het Banierpark (Banierstraat – Evarist De Buckstraat – Engelbert Van Arenbergstraat). In 2022 waren dat er 10, tot op vandaag in 2023 zijn dat er 12.

  • SENSIBILISEREN - Sensibiliseren is en blijft een belangrijk onderdeel van ons beleid, waarbij we mensen willen aansporen hun gedrag te wijzigen: we voerden reeds verschillende campagnes, voor heel wat inwoners voorzien we een tegemoetkoming in de afvalkosten en IVAGO ontwikkelde brochures over hoe je correct afval sorteert en aanbiedt. Deze zijn ook beschikbaar met vertalingen en worden in de buurt verspreid bij verschillende acties en vanuit de gemeenschapswachten.

De inzet is dus hoog en we zien nog enkele mogelijkheden om onze aanpak te versterken. Ik geef er u graag 4:

  • De netheidsproblematiek in en rond het Banierpark is gelinkt aan bredere maatschappelijke en grootstedelijke uitdagingen. We werken daarom in de aanpak van de netheid nauw samen met de wijkregisseur en buurtwerk.
  • Onderzoeken of we het opruimen van de verschillende types van afval nog meer op elkaar kunnen afstemmen, zodat het netheidsbeeld van het park en de omgeving verhoogt en mogelijk zo ook de aantrekkingskracht voor sluikstorter afneemt.
  • Gericht en laagdrempelig aanspreken, informeren en sensibiliseren van omwonenden en bezoekers, waarbij iedereen wordt gewezen op de meerwaarde van een propere buurt en hoe iedereen daar zijn rol in kan/moet spelen.
  • De mogelijkheden om de netheid in het Banierpark en op de Dendermondsesteenweg te verbeteren wordt verder onderzocht en geconcretiseerd binnen een lopend coachingtraject met Mooimakers.

Tot zover mijn antwoord. Ik dank u voor uw vraag.

wo 27/09/2023 - 13:33