Terug
Gepubliceerd op 27/09/2023

2023_MV_00468 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Bewonersvignet autovrije gebieden

vragenuurtje
ma 25/09/2023 - 18:00 Gemeenteraadzaal
Datum beslissing: ma 25/09/2023 - 18:22
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck

Secretaris

Mieke Hullebroeck

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2023_MV_00468 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Bewonersvignet autovrije gebieden 2023_MV_00468 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Bewonersvignet autovrije gebieden

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Scheve blikken, scheldtirades, een klap op de motorkap, … Elke centrumbewoner op weg naar huis of garage binnen het autovrij gebied maakte het al mee. De ongeduldige voetgangers of fietsers staan er niet bij stil dat bewoners hiervoor een vergunning hebben en het dus niet per se over een verdwaalde toerist of asociale chauffeur gaat.

Daarom had ik - ruim 6 jaar geleden ondertussen – het idee om een bewonersvignet in te voeren. Dat kunnen centrumbewoners achter hun voorruit leggen om duidelijk te maken dat ze daar effectief mogen rijden. U bent met dit idee aan de slag gegaan, het bewonersvignet is er ook effectief gekomen en werd actief verspreid bij vergunningshouders.

Zoals u weet, woon ik zelf in autovrij gebied. Ik gebruik het bewonersvignet ook en merk nog steeds de positieve impact. Na 6 jaar is mijn vignet wat versleten en werd het tijd voor vervanging.

Op de website van de stad vond ik niet meteen iets terug, dus luisterde ik eens bij het mobiliteitsbedrijf - eerst telefonisch, dan ter plaatse aan de balie. Daar kreeg ik te horen dat het bewonersvignet niet meer in gebruik zou zijn. Ik kreeg zelfs de suggestie als alternatief mijn vergunning zelf te printen en achter de voorruit te plakken… 

Indiener(s)

Stephanie D'Hose

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 20/09/2023 - 20:38

Toelichting

  1. Bestaat het bewonersvignet nog?
  2. Zo ja, wordt dit nog proactief aangeboden aan centrumbewoners die een vergunning aanvragen? Waar kunnen vergunningshouders dit op eigen initiatief afhalen?
  3. Kan de praktische informatie over dit bewonersvignet opgenomen worden op de website van de stad en bijvoorbeeld ook in gerichte communicatie naar bewoners met een vergunning voor de autovrije gebieden?

Bespreking

Antwoord

In het verleden konden bewoners inderdaad een kaartje afhalen aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf. Dat kaartje was een dik vel papier op A5-formaat met “ik woon hier, ik heb een vergunning”. 

Aangezien de vraag ernaar beperkt is, wordt het bewonerskaartje op dit moment niet meer voorzien. In principe rijdt immers iedereen die in autovrij gebied daar met een goede reden. Het mobiliteitsbedrijf kan echter nog wel van die kaartjes afprinten voor vergunninghouders die dat wensen. 

Dat u reacties krijgt als u daar met uw auto rijdt is uiteraard zeer vervelend, ik begrijp dat, men zou ten allen tijde hoffelijk moeten blijven. En agressie is uiteraard altijd totaal uit den boze. Maar dat u reacties krijgt als u met uw wagen doorheen de voetgangers in het voetgangersgebied probeert te rijden toont ook aan hoeveel waarde mensen hechten aan de kwaliteit van het autovrij gebied.   

wo 27/09/2023 - 12:16